12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot.

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

Amennyiben a külföldön született gyermek hazai anyakönyvezése még nem történt meg, először ezt kell elintézniük! Útlevelet csak ezután kaphat a gyermek. A születés hazai anyakönyvezése és az útlevél iránti kérelem együttesen is előterjeszthető. 

A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje lejár!

Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával:

  • A gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele;
  • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
  • Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell. Ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is);
  • Amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a külképviseleten, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. Felhívjuk figyelmüket, hogy a hozzájáruló nyilatkozat – annak megtételétől számított – 15 napig vehető figyelembe;
  • 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány - 3,5 x4,5 cm - igazolvány kép szükséges az útlevélhez). Felhívjuk figyelmüket, hogy öt évnél idősebb gyermekekről helyben készítjük a fényképet az okmányhoz.
  • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
  • ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).