ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK

Az állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Áptv.) tartalmazza. A köztársasági elnök döntésének előkészítése elsősorban Budapest Főváros Kormányhivatalának feladata. A köztársasági elnök az állampolgársági ügyekben nem járhat el közvetlenül, kizárólag az állampolgársági ügyekért felelős, a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján dönt.

Az állampolgársági eljárásról bővebb információt itt talál: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas

Nyomtatványokat itt talál: https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok

Az állampolgársági ügyekben eljáró szervek elérhetőségei
Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya végzi. (Postacím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55, telefonszám: 06 (1) 550-1221, e-mail cím: apf@bfkh.gov.hu).

Az állampolgársági eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztató, valamint a BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály ügyfélfogadási rendje a BFKH honlapján olvasható: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly.

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300055.tv

 

1) állampolgárság igazolása iránti eljárás

2) egyszerűsített honosítás (visszahonosítás) eljárás

 

Annak eldöntése, hogy az Ön ügye az 1. vagy a 3. ügycsoportba tartozik-e, attól függ, hogy Ön a magyar állampolgárságáról mikor mondott le vagy azt mikor veszítette el. Amennyiben 1990. május 02. napja előtt mondott le vagy veszítette el magyar állampolgárságát, és ezt lemondó nyilatkozattal, illetve elbocsátási okirattal igazolni is tudja, akkor a magyar állampolgárság visszaszerzése végett állampolgárság igazolása iránti kérelmet kell előterjesztenie (1. ügycsoport). Amennyiben a lemondás vagy az állampolgárság elvesztése 1990. május 02. napja utáni időpont, úgy az Ön ügye az egyszerűsített honosítás ügycsoporthoz (2. ügycsoport) tartozik.

 

Figyelem! A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpontfoglalást követően. Amennyiben nem megfelelő ügytípusra foglal időpontot, úgy kérelmét nem tudjuk átvenni, új időpontot kell foglalnia!

 

Ha a tájékoztatóban foglaltak ellenére is bizonytalan abban, hogy melyik ügycsoportra foglaljon időpontot (állampolgárság igazolása iránti kérelem vagy egyszerűsített honosítás), javasoljuk, küldjön email-t a konzuli osztály postafiókjába (consulate.ber@mfa.gov.hu), hogy munkatársunk segítségére lehessen.

 

Állampolgárság igazolása iránti eljárás

Kérelemhez szükséges dokumentumok:

 

  • Állampolgárság igazolása iránti kérelem formanyomtatvány,
  • születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány,
  • házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a kérelmező házas családi állapotú),
  • nagykorú kérelmező esetében, ha nincs érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványa: születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat eredetiben és szükség esetén hiteles magyar fordítással, elvált személy esetében jogerős házassági bontó ítélet, özvegyek esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
  • lejárt magyar útlevél,
  • szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ha a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás Magyarországon történt, akkor ez nem kell, hogy eredeti legyen, lehet másolat is). Ha azonban a kérdéses anyakönyvi esemény külföldön történt, szükséges az eredeti anyakönyvi kivonat.,
  • amennyiben ezzel rendelkezik (az eljárást gyorsíthatja): nagyszülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ez nem kell, hogy eredeti legyen).

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes ügyintézésre a kitöltött nyomtatványokat és azok mellékleteit hozza magával. Mivel a rendelkezésre álló ügyintézési idő nem elégséges a kérelem és az ehhez szükséges adatlapok ügyfél általi helybeni kitöltéséhez, ezért amennyiben ez(eke)t kitöltve nem hozzák magukkal, úgy nem áll módunkban a kérelmeket átvenni! Ebben az esetben új időpontot kell foglalni.