Az energiafordulat korunk egyik legmeghatározóbb kihívása és a gazdasági fejlődés egyik fontos alappillére. Nagykövetségünk kiemelt figyelmet fordít a magyar-német gazdasági kapcsolatok erősítésére és ezen belül számos eseménnyel és rendezvénnyel támogatja a magyar energia szektor nemzetközi súlyának és mértékének megfelelő pozicionálását.

Ezen célkitűzés megvalósításaként a közelmúltban a nagykövetségen sikeresen lezajlott "Energia Dialógus" című rendezvény keretében az európai, a magyar és a német energiapolitika aktuális kérdéseit vitattuk meg, illetve feltérképeztük a célzott kétoldalú együttműködés lehetséges területeit. Magyar és német energetikai döntéshozók és neves szakemberek előadásai egy lépéssel előrébb vitték a két ország közötti energetikai együttműködést és a szinergiahatások hatékonyabb kihasználását. Szeretnénk a Nagykövetség háttértámogatásával többek között segítséget nyújtani ahhoz, hogy magyar vállalkozások sikerrel pályázhassanak németországi energetikai projektekben való közreműködésre, illetve annak támogatása, hogy az energiafordulat által támasztott és az energiaszektort érintő kihívásoknak legalább egy részére közös megoldást találjunk.

A jövőben is szervezünk szakmai rendezvényeket, melyekkel kapcsolatos információk honlapunkon folyamatosan megtalálhatók. Kezdeményező jellegű megkeresésével is bármikor fordulhat munkatársainkhoz

A magyar energiaszektorral kapcsolatos célkitűzéseket az új alapokon nyugvó Nemzeti Energiastratégia foglalja össze, amely a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja. Az Energiastratégia az elsődleges nemzeti érdekeket szolgálva garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat, és lehetővé teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának és erőforrásai mértékének megfelelő arányban hozzájárulhasson a globális problémák megoldásához.