A külképviseleten a születés anyakönyvezését és ezzel egyidejűleg a magánútlevél kiállítását az újszülött, illetve 6 év alatti gyermek részére együttesen szükséges kezdeményezni. A magyar anyakönyvi kivonat kb. 2 hónap múlva, a 3 éves érvényességű magánútlevél a kérelem beadásától számított kb. 4-6 hét elteltével készül el. Javasoljuk, hogy a gyermek magyarországi anyakönyvezését a gyermek megszületése, illetve a külföldi születési anyakönyvi kivonat kézhezvétele után haladéktalanul kezdeményezzék.

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot. A gyermekek részére önálló magánútlevelet kell igényelni, 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6 éves kortól 18 éves korig 5 év.

Az útlevél igénylésének rendjére vonatkozóan a honlapunkon a 12 év alattiakra vonatkozó útlevél igénylési szabályok között található részletes tájékoztatás.

Az útlevélkérelem benyújtása

Újszülött esetében – az anyakönyvezéshez szükséges iratokon kívül – csak 1 db igazolványképet szükséges még mellékelni (EU szabvány igazolvány kép – 3,5x 4,5 cm). Bármelyik szülője igazolt magyar állampolgársága esetén a kiskorú automatikusan magyar állampolgárnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a szülők házasságban élnek-e, ezért állampolgársági vizsgálat nem szükséges.

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre kell kezdeményezni, és külön kell időpontot foglalni valamennyi intézendő ügyre. 

Ha a szülők nem házasok, akkor az apa apai elismerő nyilatkozatot tehet a külképviseleten.  (Bővebb információ az anyakönyvezésről itt)

EGYSZERI HAZAUTAZÁSRA JOGOSÍTÓ IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL ÚJSZÜLÖTTEK / 6. ÉLETÉVÜKET BE NEM TÖLTÖTT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE

Hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet lehet kérelmezni a külföldön született és 6. életévét be nem töltött, jogszabály alapján vélelmezett magyar állampolgárnak, ha magyar hatóság által kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal még nem rendelkezett, és a hazautazásáig magánútlevél nem állítható ki. Az ideiglenes útlevélre vonatkozó általános szabályok irányadóak az okmány érvényességére. Lásd itt: https://berlin.mfa.gov.hu/page/ideiglenes-utlevel-igenylese

Ideiglenes útlevelet a törvényes képviselők együttesen, személyesen kérelmezhetik. Az eljárás menete megegyezik a magánútlevél kérelmezésével, amelyről bővebb információt itt találnak: https://berlin.mfa.gov.hu/page/utlevel-igenylese-ujszueloettek-illetve-6-even-aluli-kiskoruak-reszere

Felhívjuk azonban figyelmüket arra, hogy külföldön született gyermekük születését először a magyar hatóságoknál (ebben az esetben a magyar nagykövetségen, vagy főkonzulátuson) is anyakönyveztetniük kell. Javasoljuk, hogy mindaddig ne tervezzenek utazást újszülött gyermekükkel, amíg a gyermek anyakönyvezésére és ezzel együtt a gyermek részére normál magánútlevél kiállítására sor nem került.

Amennyiben a nem anyakönyvezett gyermekkel mégis útra kelnek Magyarországra és ehhez ideiglenes útlevelet vesznek igénybe, fel kell készülni arra, hogy külföldi lakóhelyükre a gyermekkel csak a gyermek magyarországi anyakönyvezése és magánútlevelének magyarországi kiállítása után kerülhet sor, ami több hónapot is igénybe vehet, ugyanis Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában, valamint a gyermek személyi adat és lakcímnyilvántartásba vétele után állítják ki a gyermek útlevelét vagy személyazonosító igazolványát.

A fentiek alapján mindenképpen javasoljuk, hogy – lehetőség szerint – szíveskedjenek megvárni gyermekük állandó (3 éves érvényességű) magánútlevelének kézhezvételét, amely útlevéllel vissza is tudnak térni külföldi lakóhelyükre, ideiglenes útlevelet csak kifejezetten rendkívüli esetben kérjenek gyermekük részére.