A külképviseleten a születés anyakönyvezését és ezzel egyidejűleg a magánútlevél kiállítását az újszülött, illetve 6 év alatti gyermek részére együttesen szükséges kezdeményezni. A magyar anyakönyvi kivonat kb. 3-4 hónap múlva, a 3 éves érvényességű magánútlevél a kérelem beadásától számított kb. 1 hónap elteltével készül el. Javasoljuk, hogy a gyermek magyarországi anyakönyvezését a gyermek megszületése, illetve a külföldi születési anyakönyvi kivonat kézhezvétele után haladéktalanul kezdeményezzék.

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot. A gyermekek részére önálló magánútlevelet kell igényelni, 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6 éves kortól 18 éves korig 5 év.

Az útlevél igénylésének rendjére vonatkozóan a honlapunkon a 12 év alattiakra vonatkozó útlevél igénylési szabályok között található részletes tájékoztatás.

Az útlevélkérelem benyújtása

Újszülött esetében – az anyakönyvezéshez szükséges iratokon kívül – csak 1 db igazolványképet szükséges még mellékelni (EU szabvány igazolvány kép – 3,5x 4,5 cm). Bármelyik szülője igazolt magyar állampolgársága esetén a kiskorú automatikusan magyar állampolgárnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a szülők házasságban élnek-e, ezért állampolgársági vizsgálat nem szükséges.

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre kell kezdeményezni.

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre kell kezdeményezni (erről még lásd a házasság anyakönyvezése, illetve a születés anyakönyvezése részeket).

Ha a szülők nem házasok, akkor az apa apai elismerő nyilatkozatot tehet a konzulátuson (lásd bővebben anyakönyvezési ügyek, születés hazai anyakönyvezése - apai elismerő nyilatkozat).

Ideiglenes útlevél újszülötteknek és kiskorúaknak

Magyarországra való egyszeri hazatérés céljából használható fel a külképviselet által kiállított ideiglenes magánútlevél. Az ideiglenes útlevél a németországi ügyintézéshez is felhasználható, és a gyermek egyszeri hazautazását biztosítja, de nem lehet vele más országokba utazni, és a hazautazáskor le kell adni a magyarországi okmányirodában. Amennyiben a gyermek ugyanis ideiglenes útlevéllel utazik haza Magyarországra, visszautazására már csak állandó magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány magyarországi kiállítása után van lehetőség. Amennyiben a gyermekkel ideiglenes útlevéllel utaznak Magyarországra, fel kell készülni arra, hogy külföldi lakóhelyükre a gyermekkel csak a gyermek magyarországi anyakönyvezése és magánútlevelének magyarországi kiállítása után kerülhet sor (ez 3-4 hónapot is igénybe vehet.) Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában, valamint a gyermek személyi adat és lakcímnyilvántartásba vétele után állítják ki a gyermek útlevelét vagy személyazonosító igazolványát.

A fentiek alapján mindenképpen javasoljuk – hogy lehetőség szerint – szíveskedjenek megvárni gyermekük állandó (3 éves érvényességű) útlevelének kézhezvételét, amely útlevéllel vissza is tudnak térni külföldi lakóhelyükre, ideiglenes útlevelet csak kifejezetten rendkívüli esetben kérjenek gyermekük részére.

Az ideiglenes útlevél kiállításához ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint az újszülött magánútleveléhez.

Kérjük, hogy a fizetendő illetékről, díjról szíveskedjenek a díjtáblázatnál tájékozódni.