Erkölcsi bizonyítvány igénylése magyar külképviseleten

Erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem kizárólag személyesen nyújtható be. A kérelemhez szükséges:

Az erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton, magyar nyelven kerül kiállításra, amelyről hiteles másolatot készít a konzul (aláírásával és pecséttel hitelesíti). Az eljárás előreláthatólag 8 napot vesz igénybe.

 

Erkölcsi bizonyítvány igénylése Magyarországon

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható Magyarországon is:

  • postai úton, magyarországi postahivatalban; - ehhez saját vagy egy rokon, ismerős magyarországi lakcímének megadása szükséges;
  • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül;
  • Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság ügyfélszolgálatán személyesen, kizárólag soron kívüli eljárás esetén a Budapest, IX. kerület Vaskapu utca 30/A. szám alatt (ilyenkor a kiállított bizonyítvány a kérelem benyújtását követő ügyfélfogadási napon - de legkésőbb 5 napon belül - személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át az ügyfélszolgálaton).

Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről itt olvashat bővebben.