Házasságkötési tanúsítvány (Ehefähigkeitszeugnis)

A házasságkötési tanúsítvány (Ehefähigkeitszeugnis) intézménye 2013. március 1-jén megszűnt!

Helyette a sokkal egyszerűbben beszerezhető családi állapot igazolás elegendő a külföldi házasságkötéshez (ez a dokumentum a házasságkötési tanúsítvány egyik eleme volt).

 

Családi állapot igazolás

Amennyiben a kérelmező szerepel a magyar személyiadat-és lakcímnyilvántartásban

Szükséges hozzá:

  • A magyar állampolgár személyi igazolványa vagy útlevele;
  • Ha mindkét fél magyar állampolgár, akkor mindkét fél személyi igazolványa vagy útlevele.

A családi állapot igazolás beszerzésének két módja:

  1. Az ügyfél a kérelmet a külképviseleten terjeszti elő személyesen, vagy a kérelem postai úton történő megküldésével. A külképviselet német nyelvű igazolást állít ki a kérelmező nyilvántartásban tárolt adatairól. Az igazolás kiállításáért konzuli díjat kell fizetni.
  2. A családi állapot igazolás beszerezhető Magyarországon is annak a településnek a jegyzőjénél, ahol Ön be van jelentve/utoljára be volt jelentve Magyarországon. A kérelmet a Központi Okmányirodában is benyújthatja, és itt azonnal megkapja az igazolást. A magyarországi hatóság által kiállított családi állapot igazolást ezután az ügyfél hiteles fordítóval lefordíttatja Németországban. A családi állapot igazolás magyarországi beszerzéséről itt olvashat bővebben.

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban (pl. újonnan honosított, vagy korábban a külföldi letelepedésével egyidejűleg kérte az adatai törlését a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból) az ügyfél a konzul előtt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozhat családi állapotáról.

Ha az ügyfél családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt alátámasztó okiratokat be kell mutatni (pl. jogerős bírósági határozat a házasság felbontásáról, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A külképviselet a nyilatkozatról szóló jegyzőkönyvet német nyelven konzuli díj megfizetése mellett állítja ki.