I. KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS

Általános információk:

2013. március elsejét követően megszűnt a három hónapon túli külföldön tartózkodás bejelentésének kötelezettsége, már csak végleges külföldi letelepedést lehet bejelenteni az állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgároknak.

FONTOS! A külföldi letelepedés nem érinti a magyar állampolgárságot, ami az eljárás után továbbra is fennmarad. A külföldi letelepedés bejelentését követően nem kell leadni a magyar személyazonosító igazolványt sem, hanem azt a magyar állampolgár továbbra is birtokolni jogosult.

A külföldi letelepedés előnye, hogy tiszta helyzetet teremt a magyarországi hatóságok (pl. adóhivatal, társadalombiztosítás) számára.

A külföldi letelepedéssel egy új, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) kerül kiállításra, melyen az állandó magyarországi lakcím helyett már a „külföldi cím” bejegyzés szerepel.

A külföldi letelepedéshez kapcsolódó eljárások illetékmentesek.

A kérelmező lakcímkártyáját a külföldi letelepedés személyes vagy elektronikus bejelentése esetén is köteles leadni – postai úton, vagy személyesen – a külképviseleten, vagy a kiválasztott járási hivatalban. A Webes ügysegéd felületén kell megjelölni, hogy az okmány külképviseleten vagy a járási hivatalnál személyesen kerül leadásra. Az okmány leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van.

Ügyintézés módjai:

1. Online ügyintézés ügyfélkapun keresztül

2. Személyesen történő bejelentés

 

1. Online ügyintézés, ügyfélkapun keresztül

A külföldi letelepedési nyilatkozat Ügyfélkapun keresztül is benyújtható az alábbi holnapon:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/KulfoldiLetelepedesInditasa.xhtml

Az online ügyintézés előfeltétele az Ügyfélkapus regisztráció.

Ügyfélkapu regisztráció elektronikusan intézhető a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio honlapon, 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes állandó személyazonosító igazolványhoz (eSzemélyi) rendelten, az okmányszám, és eSzemélyi kérelmezésekor kapott ún. PIN borítékban található regisztrációs kód megadásával, vagy arcképes videó azonosítással, vagy személyesen kérhető bármelyik németországi konzuli hivatalban

Az ügyfélkapu regisztrációt állampolgárságtól függetlenül bármely természetes személy kezdeményezheti. 14 és 18 év közötti személy önállóan is regisztrálhat. A 14. életévét még be nem töltött személy helyett törvényes képviselője jár el.

Amennyiben a kérelmező úgy dönt, hogy az elektronikus bejelentés után postai úton küldi meg külképviseletre a lakcímkártyáját, akkor szíveskedjen az okmányhoz egy kísérőlevelet is mellékelni, amelyben röviden leírja az okmányok megküldésének okát.

 

2. Személyesen történő bejelentés

Amennyiben külképviseleten szeretné külföldi letelepedését bejelenteni, akkor azt személyesen bármelyik németországi konzuli hivatalban (Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg, Stuttgart) megteheti.

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, ami az alábbi holnapon intézhető: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

A külföldi letelepedés bejelentésekor nagykorú kérelmező esetén a következő külföldi letelepedési nyilatkozatot, kiskorú kérelmező esetén pedig a következő külföldi letelepedési nyilatkozatot kell kitölteni. Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő jelenléte szükséges.

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok:

  1. kék színű tollal kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat
  2. külföldi lakcímbejelentő igazolás (németül: Meldebescheinigung)
  3. érvényes magyar útlevél vagy magyar személyazonosító igazolvány
  4. magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  5. magyar születés anyakönyvi kivonat
  6. családi állapotot igazoló okirat, amely lehet:

- házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat

- elvált vagy özvegy családi állapot esetén válási ill. özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

Magyar lakcímkártya hiányában a kérelmezőnek nyilatkozatot kell írnia a magyar lakcímkártya hiányának okáról.

Az új lakcímkártya a kérelem beadástól számított 2-3 hónapon belül készül el.

 

II. KÜLFÖLDI LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése az alábbi holnapon online intézhető:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/KulfoldiKerelemInditasa.xhtml

Az ügyintézéshez Ügyfélkapus regisztráció nem szükséges.