Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztálya Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködői szerepet tölt be ezen ügyekben.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Adatlap (helyben biztosítjuk, illetve a honlapról letölthető)
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)
  • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
  • nyilatkozat arról, hogy a kérelmező névváltoztatása eredményeként viselt név más személyiségi jogát nem sérti
  • a névváltoztatással érintett cselekvőképes személyek hozzájáruló nyilatkozata

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.

Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Adatlap (helyben biztosítjuk, illetve a honlapról letölthető)
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.