A 2023/2024-es tanévre szóló hungarológiai, magyarságismereti és műfordító ösztöndíjpályázatok meghirdetése
Az ösztöndíjak célja:
A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.
A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.
A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyar nyelvtudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.
A pályázati felhívások magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a https://balassischolarship.kormany.hu website-on találhatóak:
Pályázati határidő: Hungarológiai képzés - 2023. április 17.
Magyarságismereti képzés – 2023. április 19.
Műfordító képzés – 2023. április 19.