Gyakorlati tanácsok, sürgősségi eljárás, fontos tudnivalók, információk:

Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában célszerű benyújtani, ha akár az útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást terveznek. Így az útlevél gyorsabban, és konzuli közreműködési díj megfizetése nélkül készül el. Ajánlatos az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő okmányiroda elérhetőségét ide kattintva találja.

Amennyiben Magyarországon nyújtja be a kérelmet, a hatályos jogszabályok alapján sürgősségi eljárásban az új útlevél 5 munkanap alatt készül el, de lehetőség van egy napos, sürgősségi útlevélre is. 2013. január 1-je óta az elkészült útlevél meghatalmazott útján is átvehető a magyarországi okmányirodában.

Ön azt is kérheti, hogy a Magyarországon igényelt útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem az Ön által meghatározott magyar külképviseletre kézbesítsék. (Ebben az esetben kérjük, hogy az igénylés tényéről külképviseletünket is értesítse telefonon vagy e-mailben vagy - ha nincs internete - postán, vagy faxon!) Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ebben az esetben meg kell fizetnie a külképviseletnek a 40.- Euro konzuli közreműködési díjat is.(Tehát a magyarországi illeték megfizetésén túl a külképviselet közreműködéséért külföldön díj fizetendő!)

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az eddigi érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor szíveskedjék magával hozni a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a válási ítéletét. Amennyiben válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki. A 2016. január 1-jét követően megkötött házasság vonatkozásában a magyar állampolgár nevének a házasságkötéssel történt változása esetén az útlevél cseréje illetékmentes, csak a konzuli díjat kell megfizetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden magyar állampolgár kötelessége, hogy Magyarországon anyakönyveztesse a házasságát, válását, gyermeke születését, stb. Az anyakönyvezésről itt olvashat bővebben.

Amennyiben az útlevél lejárt, mindenképpen hozza magával a születési és a házassági anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben nem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 6-8 hónap. Az állampolgársági vizsgálat lefolytatásához sok kérdésre kell válaszolni, ezért kérjük, töltse le a nyomtatványt erről a linkről (állampolgársági vizsgálat nyomtatvány) és a kitöltött kérelemmel fáradjon be a külképviseletre. Az állampolgársági vizsgálat lefolytatása jogszabályi előírás, arról nem a Hivatal tisztségviselője dönt. Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az útlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Az ideiglenes útlevél igényléséről lásd külön tájékoztatónkat.

12 év feletti kérelmezők:

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a külképviseleteken ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük

Az útlevél kb. 4-6 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség (a külképviseleten nincs). Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a magasabb díjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az eltulajdonításról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

Kérjük, hogy a díjakra, illetékekre vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

 • magyar állampolgárság igazolására érvényes személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb, mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb, mint 1 éve lejárt magyar útlevél (ezek közül legalább egy szükséges!);
 • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);
 • kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben;
 • kiskorúak esetében (18 éves korig) mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, közjegyző, konzul vagy gyámhatóság, illetve útlevélhatóság (okmányiroda) által hitelesítve érvényes.

12 év alatti kérelmezők:

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot.

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje lejár!

Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • A gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele;
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell, ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is);
 • amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a külképviseleten, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt;
 • 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány - 3,5 x4,5 cm - igazolvány kép szükséges az útlevélhez)
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
 • ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).