A magyar külképviseletek az alábbi tényekről vagy állapotról állíthatnak ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):

  • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
  • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
  • a külképviselet által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás helyességéről (fordítás hitelesítése)
  • magyar állampolgár életben létéről. (életbenléti igazolás, adategyeztetés)

Apostille

Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy magyar irat németországi felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem apostille-ra van szüksége!

Magyar iratra az apostille-t az illetékes magyar hatóság (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Országos Közjegyzői Kamara), német okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes német hatóság állítja ki.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet tehát, hogy a külképviseletek az apostille kiállítására nem illetékesek!