IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Amennyiben Önnek személyazonosító okmánya elveszett, ellopták, megsemmisült, vagy lejárt és új személyazonosító okmány kiállítására a tervezett utazás megkezdéséig már nincs lehetőség, ideiglenes útlevelet kérelmezhet a külképviseleten. Ideiglenes személyazonosító igazolvány igénylésére nincs lehetőség külképviseleten.

Az ideiglenes magánútlevélnek két típusa van: 

1) a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél,

2) a külföldön való további tartózkodáshoz, tovább-, illetve hazautazáshoz kiállított ideiglenes magánútlevél.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ideiglenes magánútlevelet kizárólag magyar állampolgár igényelhet, és Magyarország területére vagy a szokásos tartózkodási helyére történő egyszeri belépésre jogosít. Amennyiben ideiglenes útlevéllel Magyarország területére beutazik, ezzel az okmánnyal ismét külföldre utazni már nem lehet. Az ideiglenes útlevelet a beutazástól számított 5 munkanapon belül le kell adni a legközelebbi járási hivatalnál és új útlevelet vagy személyazonosító igazolványt kell igényelni. Az ideiglenes útlevél a Németországba visszautazást követően a külképviseleten is leadható postai úton.

 

Amennyiben Ön bajba jutott, és ideiglenes útlevél kiállítását szeretné kérni, úgy előzetesen vegye fel a külképviselet munkatársaival a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon, az ügyintézéshez történő időpontegyeztetés végett. A kérelmet személyesen kell benyújtania a külképviseleten. Az útlevél kiállításának lehetőségéről, az útlevél érvényességi idejéről és a kiállítás napjáról a konzul dönt a jogszabályi előírások és az összes körülmény figyelembe vételével. Az ideiglenes útlevelet a konzul állítja ki.

Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel, mint magyar állampolgár, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az útlevél kiállításának érdekében. Ilyen esetben az útlevél eljárás ideje kb. 5-6 hónap.

 

Díjtáblázatunkat itt találja: https://berlin.mfa.gov.hu/page/illetek-es-dijtabla

 

1) EGYSZERI HAZAUTAZÁSRA JOGOSÍTÓ IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Ha Németországban a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor ezt a tényt a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes rendőrségen be kell jelenteni. A rendőrségi jegyzőkönyvet magával kell hoznia az ügyintézéshez.

Az egyszeri hazautazásra jogosító ideglenes útlevél érvényességi ideje a tervezett utazás időpontjához igazodik, arról a konzul dönt. Az ideiglenes útlevéllel egy alkalommal Magyarországra lehet beutazni, azzal Németországból más országba, vagy Magyarországról Németországba visszautazni nem lehet, ezért magyarországi tartózkodási ideje alatt mindenképpen gondoskodnia kell új okmány igényléséről.

Az útleveleket Magyarországon sürgősségi eljárásban is lehet kérelmezni – szemben a külképviselettel-, amennyiben nagyon kevés idő áll rendelkezésre az utazásig. Sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél, pótdíj ellenében.

A sürgősségi eljárással kiállított útlevelekről Budapesten a BM Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányfelügyeleti Főosztályon kap felvilágosítást, melynek telefonszáma: +36-1-550-1858; E-mail címe: kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu

 

EGYSZERI HAZAUTAZÁSRA JOGOSÍTÓ IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL ÚJSZÜLÖTTEK / 6. ÉLETÉVÜKET BE NEM TÖLTÖTT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE

Hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet lehet kérelmezni a külföldön született és 6. életévét be nem töltött, jogszabály alapján vélelmezett magyar állampolgárnak, ha magyar hatóság által kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal még nem rendelkezett, és a hazautazásáig magánútlevél nem állítható ki. Az ideiglenes útlevélre vonatkozó általános szabályok irányadóak az okmány érvényességére.

Ideiglenes útlevelet a törvényes képviselők együttesen, személyesen kérelmezhetik. Az eljárás menete megegyezik a magánútlevél kérelmezésével, amelyről bővebb információt itt találnak: https://berlin.mfa.gov.hu/page/utlevel-igenylese-ujszueloettek-illetve-6-even-aluli-kiskoruak-reszere

Felhívjuk azonban figyelmüket arra, hogy külföldön született gyermekük születését először a magyar hatóságoknál (ebben az esetben a magyar nagykövetségen, vagy főkonzulátuson) is anyakönyveztetniük kell. Javasoljuk, hogy mindaddig ne tervezzenek utazást újszülött gyermekükkel, amíg a gyermek anyakönyvezésére és ezzel együtt a gyermek részére normál magánútlevél kiállítására sor nem került.

Amennyiben a nem anyakönyvezett gyermekkel mégis útra kelnek Magyarországra és ehhez ideiglenes útlevelet vesznek igénybe, fel kell készülni arra, hogy külföldi lakóhelyükre a gyermekkel csak a gyermek magyarországi anyakönyvezése és magánútlevelének magyarországi kiállítása után kerülhet sor, ami több hónapot is igénybe vehet, ugyanis Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában, valamint a gyermek személyi adat és lakcímnyilvántartásba vétele után állítják ki a gyermek útlevelét vagy személyazonosító igazolványát.

A fentiek alapján mindenképpen javasoljuk, hogy – lehetőség szerint – szíveskedjenek megvárni gyermekük állandó (3 éves érvényességű) magánútlevelének kézhezvételét, amely útlevéllel vissza is tudnak térni külföldi lakóhelyükre, ideiglenes útlevelet csak kifejezetten rendkívüli esetben kérjenek gyermekük részére.

 

2) TOVÁBBUTAZÁSRA JOGOSÍTÓ IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

 

Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor a külképviseleten. A kiállításról a konzul dönt az eset összes körülményeit figyelembe véve.

A tartósan Németországban élő magyar állampolgároknak állandó biometrikus magánútlevelet vagy személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevelet rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve nem állítunk ki. Rendkívül kivételes helyzetnek tekinthető a munkával kapcsolatos, vagy egyéb halaszthatatlan utazás szükségessége. Ezekben az esetekben a munkáltatói igazolást, illetve egyéb támogató dokumentumot bemutatni a kérelem benyújtásakor.

Amennyiben a továbbutazásra jogosító ideiglenes útlevéllel Magyarországra utazik, az okmány érvényességét veszti függetlenül attól, hogy az okmányon milyen lejárati dátum szerepel, azzal ismét külföldre utazni nem lehet. Ebben az esetben is Magyarországon kell gondoskodni új személyazonosító okmány igényléséről.