2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyi igazolvány kerül kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 

2017 májusa óta van lehetőség az elektronikus személyi igazolvány (továbbiakban Eszig) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. 

Mi a kérelem benyújtásának előfeltétele? 

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a magyar személyi és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között.

Ki nyújthat be kérelmet? 

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség). Személyazonosító igazolvány cseréjére főszabály szerint legkorábban 60 nappal a lejárat előtt van lehetőség. Kivételt képez ez alól a régi típusú (chip nélküli) személyazonosító igazolvány új típusú, elektronikus tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolványra történő cseréje, amely korábban is kérelmezhető. Az Eszig illeték- és konzuli díj mentesen kerül kiállításra, érvényessége (főszabály szerint):

 • 0-18 éves korig 3 év,
 • 18-65 év között 6 év,
 • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, amennyiben a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem szeretné használni.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az Eszig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A német közjegyző aláírás hitelesítését Apostille felülhitelesítéssel kell ellátni. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Mi szükséges a kérelemhez? 

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
  • érvényes, külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik)
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata)
 •  a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata)
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik)

Amennyiben a kérelmező doktori címe még nem szerepel a nyilvántartásban, a doktori cím viselésére jogosító magyar okirat (diploma), külföldön szerzett doktori cím esetén az annak magyarországi elismerését tanúsító okirat.

Kérésére az Eszig tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül rögzítésre.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az Eszig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A német közjegyző aláírás hitelesítését Apostille felülhitelesítéssel kell ellátni. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Hol nyújthatom be a kérelmemet Németországban? 

A kérelmet benyújthatja Magyarország Nagykövetségének konzuli osztályán Berlinben, illetve Magyarország németországi főkonzulátusain Münchenben, Stuttgartban és Düsseldorfban. Az egyes képviseletek illetékességi területéről itt tájékozódhat.

Mikor adhatom be a kérelmemet? 

Kérelmét a külképviseletek ügyfélfogadási idejében adhatja le. Ezek az alábbiak: 

Berlin

Előzetes időpontfoglalás szükséges!

Ügyfélfogadás:

 • hétfő, kedd, péntek kizárólag délelőtt: 09.00-12.00 óra között
 • szerda délelőtt: 09.00-12.00 óra között és
 • szerda délután: 14.00-16.00 óra között

FIGYELEM! Csütörtökönként, illetve magyar és német ünnepnapokon a Konzuli Osztály nem tart ügyfélfogadást.

Cím: 10117 Berlin, Unter den Linden 76., a Konzuli Osztály bejárata a Wilhelmstrasse 61 sz. alatt található (saroképület!)

Düsseldorf

Előzetes időpontfoglalás szükséges.

Ügyfélfogadás:

 • hétfő, kedd és csütörtök: 9:00-12:00
 • szerda: 14:00-16:00

Cím: 40215 Düsseldorf, Adersstrasse 12-14

München

Időpontfoglalás szükséges! Ez itt lehetséges.

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 9:00-12:00
 • Kedd: 9:00-12:00 és 14:00-16:00
 • Szerda: nincs
 • Csütörtök: 9:00-12:00 és 14:00-16:00
 • Péntek: 9:00-12:00

Cím: 81679 München, Mauerkircherstrasse 1A

Stuttgart

Előzetes időpontfoglalás szükséges.

Ügyfélfogadás: 

 • hétfő:  ügyfélfogadás nincs
 • kedd:  09.00-12.00 
 • szerda:  09.00-12.00 valamint 14.00-16.00 óra 
 • csütörtök: 09.00-12.00
 • péntek: 09.00-12.00

Cím: 70178 Stuttgart, Christophstr. 7. 2. emelet (Tübinger Carré-irodaház)

Mennyi idő alatt készül el az új igazolvány? 

Az E-szig előreláthatólag 4-6 hét elteltével kerülhet kézbesítésre. Az elkészült okmányt személyesen tudja átvenni vagy postai úton küldjük ki Önnek. Ez utóbbi esetben a postai szolgáltató teljesítéséért a felelősséget nem tudjuk vállalni. 

Megtarthatom a régi igazolványt is? 

A régi személyi igazolvány az új átadása előtt bevonásra kerül, az emlékbe nem tartható meg.

További információ

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az Eszig személyazonosításon túli egyéb elektronikus funkcióiról a www.eszemelyi.hu weboldalon olvashat.

A kiállított Eszig a személyazonosság igazolására és Európán belüli külföldre utazásra az eddig megszokott módon már használható.