ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK

Az állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Áptv.) tartalmazza. A köztársasági elnök döntésének előkészítése elsősorban Budapest Főváros Kormányhivatalának feladata. A köztársasági elnök az állampolgársági ügyekben nem járhat el közvetlenül, kizárólag az állampolgársági ügyekért felelős, a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján dönt.

Az állampolgársági eljárásról bővebb információt itt talál: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas

Nyomtatványokat itt talál: https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok

Az állampolgársági ügyekben eljáró szervek elérhetőségei
Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya végzi. (Postacím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55, telefonszám: 06 (1) 550-1221, e-mail cím: apf@bfkh.gov.hu).

Az állampolgársági eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztató, valamint a BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály ügyfélfogadási rendje a BFKH honlapján olvasható: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly.

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300055.tv

 

1) állampolgárság igazolása iránti eljárás

2) egyszerűsített honosítás (visszahonosítás) eljárás

 

Annak eldöntése, hogy az Ön ügye az 1. vagy a 3. ügycsoportba tartozik-e, attól függ, hogy Ön a magyar állampolgárságáról mikor mondott le vagy azt mikor veszítette el. Amennyiben 1990. május 02. napja előtt mondott le vagy veszítette el magyar állampolgárságát, és ezt lemondó nyilatkozattal, illetve elbocsátási okirattal igazolni is tudja, akkor a magyar állampolgárság visszaszerzése végett állampolgárság igazolása iránti kérelmet kell előterjesztenie (1. ügycsoport). Amennyiben a lemondás vagy az állampolgárság elvesztése 1990. május 02. napja utáni időpont, úgy az Ön ügye az egyszerűsített honosítás ügycsoporthoz (2. ügycsoport) tartozik.

 

Figyelem! A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpontfoglalást követően. Amennyiben nem megfelelő ügytípusra foglal időpontot, úgy kérelmét nem tudjuk átvenni, új időpontot kell foglalnia!

 

Ha a tájékoztatóban foglaltak ellenére is bizonytalan abban, hogy melyik ügycsoportra foglaljon időpontot (állampolgárság igazolása iránti kérelem vagy egyszerűsített honosítás), javasoljuk, küldjön email-t a konzuli osztály postafiókjába (consulate.ber@mfa.gov.hu), hogy munkatársunk segítségére lehessen.

 

EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS (VISSZAHONOSÍTÁS)

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat itt találják: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras (tájékoztató és letölthető nyomtatványok)

 

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

  • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

  • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

  • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
  • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
  • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Egyszerűsített honosítási kérelem benyújtása Németországban a berlini magyar nagykövetség konzuli osztályán  a müncheni, stuttgarti illetve düsseldorfi főkonzulátuson lehetséges. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes ügyintézésre a kitöltött nyomtatványokat és azok mellékleteit hozza magával. Mivel a rendelkezésre álló ügyintézési idő nem elégséges a kérelem és az ehhez szükséges adatlapok ügyfél általi helybeni kitöltéséhez, ezért amennyiben ez(eke)t kitöltve nem hozzák magukkal, úgy nem áll módunkban a kérelmeket átvenni! Ebben az esetben új időpontot kell foglalni.