A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki

  • már rendelkezik más állam állampolgárságával, vagy
  • arra írásos ígérvényt kapott, és az ígérvény a lemondási kérelem benyújtásakor még legalább 6 hónapig érvényes és
  • külföldi letelepedését bejelentette, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • A magyar állampolgárságról való lemondáshoz szükséges formanyomtatvány;
  • a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) vagy állampolgársági ígérvény (Zusicherung, Bescheid);
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevél)
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • a családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása);
  • igazolás arról, hogy a kérelmező külföldi letelepedés szándékával magyarországi lakóhelyét megszüntette. 

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös kérelmet terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Kiskorú gyermekek lemondási kérelméhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Elvált, vagy különélő házastársak esetén is szükséges a hozzájárulás függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, s ez jogerős bírósági határozat bemutatásával bizonyítható.

A lemondás elfogadásáról Magyarország köztársasági elnöke dönt, az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-8 hónapot vesz igénybe.

A magyarországi illetékes hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztály
Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály
1056 Budapest, Váci u. 62-64.