DÍJTÁBLA /GEBÜHREN

2023

Aláírás hitelesítése magánszemélyeknek aláírásonként

Unterschriftsbeglaubigung für Privatpersonen  (pro Unterschrift)

30,00 €

 

Állampolgársági bizonyítvány

Staatsbürgerschaftsurkunde

40,00 €

 

Általános tételű eljárási illeték

Allgemeines Verfahrensgebühr

 8,00 €

 

Anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról

Beschaffung einer Geburts- Heirats- oder Sterbeurkunde aus Ungarn

40,00 €

 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Erklärung über die Vaterschaftsanerkennung

35,00 €

 

Apostille-tanúsítvány (miniszteri felülhitelesítés)

Beschaffung einer Apostille (Überbeglaubigung von Urkunden)

60,00 €

 

Bemutatott fordítás hitelesítése idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)

Beglaubigung von vorgelegten Übersetzungen, Deutsch ins Ungarisch (pro Seite)

20,00 €

 

Bemutatott fordítás hitelesítése magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)

Beglaubigung von vorgelegten Übersetzungen, Ungarisch ins Deutsch (pro Seite)

30,00 €

 

Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6.oldal után)

Beglaubigung von vorgelegten Kopien (pro 1. und nach jeder 6. Seite)

15,00 €

 

Cégjegyzés valódiságának tanúsítványa példányonként

Bescheinigung über die Echtheit einer Unternehmenseintragung im Handelsregister, pro Exemplar

40,00 €

 

Családi állapot igazolása

(A házasságkötési tanúsítvány jogintézménye 2013. március 1-jén megszűnt!)

Ausstellung einer Familienstandsbescheinigung

(Hinweis: Das Ehefähigkeitszeugnis wurde im ungarischen Recht am 1. März 2013 abgeschafft.)

30,00 €

 

Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása

Ausstellung sonstiger amtlicher Bescheinigungen

35,00 €

 

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő külföldinek

Ausstellung eines Ersatz-Reisedokumentes zwecks einmaliger Einreise nach Ungarn für ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Ungarn

 

30,00 €

 

E-Erkölcsi bizonyítvány beszerzése

Beschaffung eines amtlichen elektronischen-Führungszeugnisses

60,00 €

 

Haláleset hazai anyakönyvezése

Beurkundung eines Sterbefalles

0,00 €

 

Halottszállítási engedély

Ausstellung einer Genehmigung für den Leichentransport

35,00 €

 

Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön)

Amtlicher Darlehensvertrag (Darlehen für die Rückreisekosten nach Ungarn)

30,00 €

 

Házasság hazai anyakönyvezése

Beurkundung der Eheschließung

0,00 €

 

Házassági névviselési forma módosítása (anyakönyvi kivonattal vagy kivonat nélkül)

Änderung der Ehenamensform (mit oder ohne neue Heiratsurkunde)

0,00 €

 

Házasságkötési szándék bejelentése

Absichtserklärung zur Eheschließung

35,00 €

 

Hiteles fordítás készítése (magyarról németre – oldalanként)

beglaubigte Übersetzung aus dem Ungarischen ins Deutsche – pro Seite

45,00 €

 

Hiteles fordítás készítése (németről magyarra – oldalanként)

beglaubigte Übersetzung aus dem Deutschen ins Ungarische – pro Seite

35,00 €

 

Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)

Erstellung von beglaubigten Kopien (pro 1. und nach jeder 6. Seite)

20,00 €

 

Ideiglenes magánútlevél magyar állampolgároknak

Vorläufiger Reisepass für ungarische Staatsbürger

30,00 €

 

Külföldi cím változásának bejelentése

Anmeldung der Änderung der ausländischen Wohnadresse

0,00 €

 

Külföldön élőként személyi és lakcímnyilvántartásba való felvétel az ügyfél kérelmére

Aufnahme der ausländischen Wohnadresse ins zentrale Personendaten und Wohnadressen Register (auf Wunsch des Kunden)

 0,00 €

 

Külföldön történt letelepedés bejelentése

Mitteilung über die Niederlassung im Ausland

0,00 €

 

Lakcímkártya csere (ha a személyes adatok megváltoztak)

Ausstellung einer neuen Wohnadressenkarte bei Änderung der persönlichen Daten

0,00 €

 

Lakcímkártya pótlása (ha az elveszett vagy megrongálódott, illetve ellopták)

Ausstellung einer neuen Wohnadressenkarte bei Verlust, Beschädigung oder Diebstahl der alten Karte

0,00 €

 

Magánútlevél 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül, 65 év felett)

Reisepass mit einjähriger Gültigkeit (ohne Fingerabdruckerfassung, für Personen über 65 Jahren )

40,00 €

 

Magánútlevél 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül, 65 év alatt)

Reisepass mit einjähriger Gültigkeit (ohne Fingerabdruckerfassung, für Personen unter 65 Jahren)

47,00 €

 

Magánútlevél 18 és 65 év közötti kérelmezőnek 5 éves érvényességgel

Reisepass mit fünfjähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 70 Jahren

60,00 €

 

Magánútlevél 18 és 65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel

Reisepass mit zehnjähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 70 Jahren

78,00 €

 

Magánútlevél 18 év alatt

Reisepass unter 18 Jahren

47,00 €

 

Magánútlevél 18 év alatt (két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)

Reisepass unter 18 Jahren bei zwei Minderjährigen im Haushalt des gesetzlichen Vertreters

44,00 €

 

Magánútlevél 18 év alatt, (három vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)

Reisepass für Kinder unter 18 Jahren bei drei oder mehr Minderjährigen im Haushalt des gesetzlichen Vertreters

42,00 €

 

Magánútlevél 65 év felett

Reisepass für Erwachsene über 65 Jahren

40,00 €

 

Második magánútlevél 18 és 65 év közötti kérelmezőnek, legfeljebb 5 éves érvényességgel

Zweiter Reisepass mit max. zweijähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 65 Jahren

80,00 €

 

Második magánútlevél 18 év alatt legfeljebb 1 éves érvényességgel

Zweiter Reisepass mit max. zweijähriger Gültigkeit für Kinder unter 18

54,00 €

 

Második magánútlevél 65 év felett

Zweiter Reisepass für Personen über 65 Jahren

40,00 €

 

Második magánútlevél különös méltánylást érdemlő esetben 1 éves érvényességgel 18-65 év közötti kérelmezőnek

Zweiter Reisepass mit einjähriger Gültigkeit bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe unter 65 Jahren

44,00 €

 

Megözvegyülés hazai anyakönyvezése (új anyakönyvi kivonattal)

Beurkundung des Sterbefalles des Ehegatten (Beurkundung der Verwitwung mit neuer Eheurkunde)

0,00 €

 

Névváltoztatás - születési név változtatása

Änderung des Geburtsnamens

40,00 € 

(+10 000 HUF)

 

Névváltoztatás (családi név korrekciója)

Namensänderung (Korrektur des Familiennamens)

40,00 €

 

Névváltoztatási okiratmásolat beszerzése Magyarországról

Beschaffung einer beglaubigten Abschrift von einer Namensänderungsurkunde

40,00 €

 

Postai díj (Németországon belül)

Postgebühr (innerhalb Deuschlands)

10,00 €

 

Személyazonosító igazolvány igénylése

Personalausweis

0,00 €

 

Születés hazai anyakönyvezése

Beurkundung der Geburt

0,00 €

 

Válás hazai anyakönyvezése (új anyakönyvi kivonattal vagy kivonat nélkül)

Beurkundung der Scheidung (mit oder ohne neue Eheurkunde)

0,00 €

 

Vízum (D)

Visum (D)

110,00€