Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztálya Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködő hatóságként vesz részt az eljárásban.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, időpontfoglalást követően ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (itt találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok )
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)
 • Családi állapotot igazoló eredeti okirat (magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet házasság felbontásáról, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező névváltoztatása eredményeként viselt neve más személy személyiségi jogát nem sérti
 • A névváltoztatással érintett cselekvőképes személyek hozzájáruló nyilatkozata

Az eljárás ideje átlagosan 5-6 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.

Házassági névviselési forma módosítása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, időpontfoglalást követően ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (Itt találja: https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok )
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)
 • Magyar lakcímkártya (személyi azonosítót tartalmazó); amennyiben rendelkezésre áll

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.