7 Mar

A kontinentális poszt-brexit-EU új statikát kap – egy még nagyobb német részaránnyal  a közepén. A kihívást földrajzi kiegyensúlyozottsággal lehet megoldani. Németország eddig fontos szerepet játszott Közép-Európa nyugatosításában. Most fontos lenne Nyugat-Európa „keletesítése”.

A régi „Aachen-Európa” még mindig egy kicsit keveset tud Közép-Európáról. A Magyarország-kép is ezt mutatja. Magyarország az európai jog  érvényesítésével megvédte az EU külső határát. A jogállamiság kérdésében Magyarország az összes  kérdést megoldotta az Európai Bizottsággal. Eddig egyetlen szankcionált tagállamként Magyarország bebizonyította, hogy a költségvetés szanálását és a strukturális reformokat meg lehet csinálni párhuzamosan. A fenntartható növekedés biztosított, a munkanélküliség 12%-ról 4,4%-ra  csökkent.

A visegrádi országok (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország) hatalmas hozzájárulást teljesítenek mind a korábbi „Nyugat” biztonságához,  mind a közös külsőhatárok védelméhez. A V4-ek a jövőjüket nem a következő nemzedék és nem is más adófizetők rovására tervezik, és meg vannak győződve arról,  hogy a reformok költségeit nem lehet szétporlasztani egy szupranacionális elosztási mechanizmus  által.

A visegrádi növekedési motor a maga 64 milliós lakosságával Németország legnagyobb kereskedelmi partnere, a 258 milliárd eurós, egészséges szerkezetű kereskedelmi forgalom 50%-kal magasabb, mint Németország és Kína között. A V4-ek hozzájárulását gyakran ignorálják. Nem egy  dacos szubkontinens képviselői vagyunk, hanem egyenjogúan akarunk tárgyalni a többiekkel. Erős Európát akarunk erős tagállamokkal.

A V4-eknek elemi érdekük az EU összetartása. A „sebesség”-vita azonban azt az érzést kelti, hogy egyesek a 2004 előtti idők után vágyakoznak. Schäuble és Lamers számára a mag-gondolat még mágnes volt és haladás. Többek számára ma inkább másokkal szembeni fenyegetés.

A bíráló párbeszéd hozzátartozik a jövőről folytatott vitához. Magyarországnak legalább két oka van erre: először is magyarok és németek voltak, akik magyar földön kiütötték az első téglát a berlini falból, és ezáltal szabaddá tették az utat Németország és Európa egyesítéséhez.

Másodszor azért, mert Németország egyesülése Magyarországon élvezte a legnagyobb támogatást. Nagyobbat, mint magában Németországban, mivel a magyarok nem félnek egy egyesült Németországtól. Mellesleg az acheni dómnak van egy csodálatos magyar kápolnája.

 

Dr. Györkös Péter nagykövet fenti vendégkommentára a Handelsblatt 2017. március 7-i számában jelent meg.