Herrn Bertold Kohler

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Hellerhofstraße 2-4

60327 Frankfurt am Main

 

 

Berlin, 2018. június 25.

 

Tisztelt Kohler Úr!

 

Az FAZ ma címlapon önizolációval vádolja a visegrádi országokat, pénzügyi szankciókkal fenyeget, majd – némileg abszurd módon – megállapítja, hogy bizonyos kérdésekben korántsem csak „Osteuropa” áll ellen. A szerző még azt is hozzáfűzi, hogy a zárt (!) befogadó állomásokra vonatkozó francia-spanyol javaslat messze túlmegy a német Anker központok – amúgy vitatott – koncepcióján. Mindehhez hozzátartozik sajnos a FAS tegnapi cikke, amelyik a minden probléma gyökerének számító külső határvédelem kérdését kezdettől fogva az elsődleges feladatként definiáló, és ezt meg is valósító magyar miniszterelnököt embercsempészettel vádolja.

A vasárnapi brüsszeli esemény kapcsán le kell szögezni, hogy a tartalmi káosz után az Európai Bizottság immár intézményi káoszt is okozott. Találkozót hívott össze (invité, convening), majd szövegtervezetet köröztetett, amit aztán visszavont. Az már csak egy apró megjegyzés, hogy a 28 tagállamból 12 nem vett részt, miközben az FAZ által pellengérre állított visegrádi csoport létszáma (4) az elmúlt 27 évben nem változott.

Az intézményi konfliktusok mindig kockázatosak. Ezzel együtt a tartalmi konfliktus jóval veszélyesebb. Miközben az Európai Bizottság megpróbálta elvonni az Európai Tanács elnökének hatásköreit, a testület illetékes tagja öt pontos akció tervet fogalmazott meg. Ez mindent elárul a helyzet nem értéséről, hiszen a legfontosabb primér probléma és feladat, ami minden másodlagos, szekundér probléma és feladat gyökere, a külső határ védelme ebben az utolsó helyen szerepel. Még csak nem is oly módon, hogy „last but not least”, hanem egyszerűen „lastly…”.

Magyarország elsőként, három éve ismerte fel, hogy minden probléma az EU-n, de a német politikai térben is egy alapvető okra vezethető vissza: az EU külső határai nincsenek megvédve. Orbán Viktor miniszterelnök nem csak saját országa és a magyar polgárok biztonsága, de a teljes európai közösség, nem kis mértében Németország érdekében jelentette ki: „Ich bin eurer Burgkapitän”. Értsd, meg fogom védeni a külső határt az illegális bevándorlástól. Megismétlem, ezért köszönetet nem várunk, akkor sem, ha ez a magyar adófizetőknek eddig közel 1 mrd euróba, hazámnak nem kis reputációs költségekbe került. Az, hogy ezek után pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, sőt még minket vádolnak csempészettel, egészen döbbenetes. A történelemben először fordul elő, hogy egy közösségen belül szankciókkal fenyegetik a saját közösség védelméért felelős határőröket. Egy skizofrén un. „szolidaritási” diskurzus zajlik arról, hogy a primér feladat el nem végzéséből fakadó terheket hogyan tologassuk egymásra, ahelyett, hogy a primér feladat elvégzése által minden tagállam válláról terheket vennénk le. Németország válláról senki nem vett le akkora terhet, mint Magyarország akkor, amikor vállalta, megállítja az illegális migrációs hullámot a nyugat-balkáni folyosón, és a maga határszakaszain érvényesíti a schengeni szabályokat. A visegrádi országok készek Olaszország válláról is minél nagyobb terheket levenni, hiszen felajánlották, készek finanszírozni a líbiai határvédelmi missziót, és ehhez a pénz mellett személyzetet is felajánlottak.

Három éve tört ki a válság. Három éve változatlan a magyar pozíció. Az EU-nak meg kell tudni védenie külső határait. Ha egyszer végre ezt a primér feladatot elvégeztük, akkor meg fogjuk látni, hogy a szekundér problémák száma és súlya is jóval kisebb. Az olasz miniszterelnök tegnapi pozíció papírja rögzített egy ugyancsak három éve ismert tényt: a migránsok között jóval 90 % fölött van a gazdasági (tehát illegális) migránsok aránya.

A határvédelmet szervesen egészíti ki egyrészt a humanitárius dimenzió, a segítség exportálása, az „Afrikai Marshall Terv” elfogadása, másrészt a külső hot spotok létrehozása. Az Anker központokról zajló belnémet vita a spanyol-francia javaslat tükrében kiválóan mutatja, miért nem lehet ezeket a kérdéseket az EU területén megoldani. Fel kellene hagyni azzal, hogy problémákat importálunk, ahelyett, hogy megoldásokat és segítséget exportálnánk.

A „Nationalelf” 95. percben szerzett góljától sokan a „nagy fordulatot” remélik és várják a futball világbajnokságon. Mi magyarok a hivatalba lépő osztrák Elnökségtől ugyancsak egy ilyen nagy fordulatra várunk. Szombat este óta tudjuk, soha sem késő fordítani.

A stuttgarti repülőtéren várakozás közben gyakran olvasgatok idézeteket a város volt főpolgármesterétől. Az egyik így hangzik: „A helyes út megtalálásának legfontosabb eszköze a helytelenek elkerülése.”

 

Üdvözlettel

 

Dr. Györkös Péter