Anyasági támogatás és Fiatalok Életkezdési Támogatása (ún. Babakötvény)

 

Igényelhető:

  • külföldön a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken;
  • Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál);
  • Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.);
  • Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

 

Külföldön élő magyar állampolgárok anyasági támogatás iránti kérelmet, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM – ún. „babakötvény”) iránti kérelmet 2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó magyar külképviseleteken is benyújthatnak.

A külképviseleten a kérelmek benyújtására díjmentesen van lehetőség, elsősorban a gyermek születésének anyakönyvezése iránti eljárás során, személyes ügyintézés keretében.

 

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

 

A támogatást a magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám (továbbiakban: édesanya) - állampolgárságától függetlenül - igényelheti a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezendő (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még folyamatban van, de nem zárult le.

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege 64 125 Forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85 500 Forint.

 

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, ha azonban a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, úgy igazolási kérelem sem adható be.

 

A kérelmező szülőnek be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas érvényes arcképes igazolványát (útlevél, szig, jogosítvány), valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

 

Útmutató a nyomtatvány kitöltéséhez:

 

Fontos, hogy az igénylőlapokon ne tüntessenek fel magyar lakcímet, még akkor sem, ha egyébként állandó lakhelyük Magyarországon van, mivel ebben az esetben a belföldi kérelmezőkre vonatkozó szabályok szerint lehetne a kérelmet beadni. Mindig a tényleges életvitel szerinti tartózkodás helyszíne az irányadó, ezt valamilyen okirattal alá kell támasztani (pl. külföldi közüzemi számla, külföldi címet tartalmazó személyi okmány, Meldebescheinigung) a kérelem mellékleteként. Az Államkincstár kéri a külföldi számlaszám mellett az IBAN kód szerepeltetését a 21. pontnál, vagy kérik az IBAN-t tartalmazó bankszámlakivonat csatolását a kérelem mellé.

Az Államkincstár javasolja, hogy lehetőség szerint minden esetben a bankszámlás utalást válasszák az ügyfelek.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő és ügyintéző csak a kérelem átvételében és illetékes szerv felé történő továbbításában működik közre, a kérelem elbírálásában, támogatás összegének kiutalásában azonban nem. Ez alapján tájékoztatást sem tudunk adi az utalás várható időpontjáról.

 

A Magyar Államkincstár közvetlenül gondoskodik a kérelmek befogadásáról, feldolgozásáról és kiutalásáról is. Az ügyfelek részére az Államkincstár közvetlenül is nyújt tájékoztatást, a következő e-mail címen: koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu

 

 

BABAKÖTVÉNY - Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM)

 

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42 500 Forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek 18 éves koráig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

 

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A Babakötvény kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a kötvény időkorlát nélkül, önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni.

 

Kérjük, amennyiben igénybe szeretnék venni a támogatásokat, gyermekük anyakönyvezése iránti kérelem benyújtásakor hozzák magukkal a kitöltött nyomtatványokat.

 

 

Nyomtatványok letölthetőek:

 

Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar /nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén

 

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú /nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén

 

Köldökzsinór Program - Tájékoztató