Frissítve: 2021.02.26. 16:00

 

NÉMETORSZÁGBÓL MAGYARORSZÁG FELÉ IRÁNYULÓ UTAZÁS

Információ a MAGYARORSZÁGRA történő utazásról:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a koronavirus@1818.hu címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók (ORFK): http://www.police.hu/hu/hataratlepessel-kapcsolatos-aktualis-informaciok  és érdeklődni lehet a koronavirus@bm.gov.hu címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI UTAZÁSOK: Korlátozás nélkül beutazhat annak a belföldi vagy külföldi gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egy mások államban bejegyzett további gazdasági társasággal az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. Az üzleti célú utazás tényét a beutazáskor valószínűsíteni kell.

ÜZLETI, VAGY GAZDASÁGI CÉLÚ UTAZÁSOK: Ha a magyar állampolgár üzleti, vagy gazdasági céllal utazik külföldre, és ezt a tényt visszautazáskor igazolja, akkor a kiutazást követően korlátozás nélkül visszatérhet Magyarországra. A nem magyar állampolgár, ha üzleti, vagy gazdasági céllal kíván beutazni Magyarországra és ezt a tényt beutazáskor igazolja, akkor korlátozás nélkül beutazhat Magyarországra.

FELMENTÉS A BEUTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK ALÓL: A nem magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási tilalom alól a magyar rendőrség adhat felmentést (de a felmentés nem vonatkozik a karantén-kötelezettségre). A kérelem a rendőrség honlapján feltüntetett módon nyújtható be (https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem).

MAGYARORSZÁGI TRANZIT: Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban tranzitálhat Magyarországon keresztül, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. További feltétel, hogy rendelkezzen a szükséges utazási dokumentumokkal, hitelt érdemlően igazolja a tranzitálási szándékot és biztosítva legyen a belépése Magyarországot elhagyva a következő országba. A Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által előre meghatározott útvonalon szabad közlekedni (ld. http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor), az előre meghatározott pihenőhelyeken szabad megállni és Magyarország területét a lehető leggyorsabban – de legfeljebb 24 óra alatt – el kell elhagyni.

 

Tranzitálás Németországon keresztül Magyarország felé

A tranzitálás szempontjából (is) fontos, hogy a német hatóságok járványügyi besorolása alapján milyen kategóriába tartozik a kiindulási ország. A rizikóterületek három kategóriájából (rizikóterület – magas fertőzöttségű terület – vírusvariáns terület) a vírusvariáns területre vonatkoznak a legszigorúbb előírások, jelenleg ide tartozik pl. Csehország, Szlovákia és Nagy-Britannia. Rizikóterületek listája:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

A vírusvariáns területekkel kapcsolatban személyszállítási tilalom van érvényben, személyszállító járművek (pl. repülőgép, vonat) csak egyedi engedéllyel közelíthet meg németországi célállomást. Ezekről a területekről csak német állampolgárok, közvetlen hozzátartozójuk, illetve bejelentett németországi lakóhellyel rendelkező egyéb állampolgárok utazhatnak be. Kivételt képez az egészségügyi ellátószemélyzet, a mezőgazdaságban dolgozók, a teher- és áruszállítást biztosító személyzet, valamint sürgős humanitárius esetek (pl. családtag halálesete, felügyelet nélkül maradt kiskorú ellátása, sürgős gyógykezelés, az ENSZ, vagy az NAÜ munkatársa). A vírusvariáns területről beutazók abban az esetben tranzitálhatnak Németországon keresztül, ha nem hagyják el a nemzetközi tranzitzónát. Tehát ha a beutazó pl. Nagy-Britanniából, vagy egy dél-afrikai országból érkezik repülőn, akkor csak egy a Schengen-zónán kívüli országba utazhat tovább repülővel, Magyarországra nem. A Németországba beutazónak rendelkeznie kell egy a mintavétel időpontjától számított 48 óránál nem régebbi negatív COVID-teszttel (PCR, LAMP, TMA vagy meghatározott feltételeknek megfelelő antigén-teszt), azt már a beszállásnál be kell mutatni. Vírusvariáns területről beutazási vagy tranzitálási szándékkal Németországba utazni kívánó személyeknek javasoljuk a közvetlen egyeztetést a kiválasztott légitársasággal.

A németországi nemzetközi repülőterekre az EU/Schengen térségen kívülről érkező járatok esetében változatlanul fennáll a beutazás/tranzitálás megszorító szabályozása. Magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás jogával rendelkező bármely uniós állampolgár az EU/Schengen térségen kívülről érkezve csak abban az esetben léphet be/tranzitálhat egy német repülőtéren, ha hazájába vagy más EU-országban lévő vagy németországi lakhelyére tér haza. Turisztikai célú belépések/tranzitálások változatlanul nem megengedettek. A lakhelyére való hazatérési szándék bizonyítására az utasnak be kell mutatnia a végig, magyarországi vagy más EU-országbeli lakhelyére szóló, előre megváltott repülőjegyét vagy vasúti jegyét vagy gépkocsibérleti szerződését. Amennyiben a lakhelye Németországban van, akkor ezt lakcímbejelentésével kell bizonyítania és be kell tartania a vonatkozó karantén-szabályokat.

A nemzetközi légi- és buszközlekedés járatairól tájékozódjanak a közlekedési társaságok honlapján. Vasúton történő utazás megkezdése előtt tájékozódjon a Deutsche Bahn (www.bahn.de) és az ÖBB honlapján (www.oebb.at) is.

 

MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS

FONTOS! A német Robert-Koch-Intézet 2020. november 1. 00:00 órai hatállyal rizikóterületté nyilvánította Magyarország teljes területét. A rizikóterületről beutazókkal szemben fertőzésvédelmi előírások vannak érvényben. Az előírások tartományonként eltérőek lehetnek, kérjük, előzetesen minden esetben tájékozódjanak a tartományi rendelkezésekről az illetékes egészségügyi hatóságnál!

FIGYELEM! 2021. február 12. óta Csehország, Szlovákia és az ausztriai Tirol tartomány besorolása „vírusvariáns terület”, az ezekről a területekről történő beutazás esetén rendkívül szigorú előírások vannak érvényben, melyek minden beutazóra vonatkoznak, akik a beutazást megelőző 10 napban a nevezett területeken tartózkodtak, vagy átutaztak!  

A részletesebb szabályok lentebb olvashatók.

A német hatóságok járványügyi szempontból négy kategóriába sorolják be a világ országait:

  • rizikómentes terület (nincs beutazási korlátozás, előírás)
  • rizikóterület (Risikogebiet)
  • magas fertőzöttségű terület, ahol kiemelkedően magas a fertőzések száma (Hochinzidenzgebiet)
  • vírusvariáns terület, ahol jelentős mértékben elterjedtek a vírusmutációk (Virusvariantengebiet)

Rizikóterületek listája:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

Tesztelés beutazáskor

Annak a 6 évnél idősebb személynek, aki a beutazását megelőző 10 napon belül rizikóterületen tartózkodott, a beutazásakor, de legkésőbb azt követően 48 órán belül egy írásos teszteredménnyel kell rendelkeznie német, angol, vagy francia nyelven (PCR-, LAMP-,
TMA-, vagy a német hatóságok által elfogadott antigén-teszt; az elfogadott antigén-tesztek felsorolása itt: 

https://www.bfarm.de/EN/MedicalDevices/AntigenTests/_node.html;jsessionid=CEA21BB902284747359104627DAFF35A.2_cid344). A mintavételre külföldön leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor, belföldi mintavételnél arra kell tekintettel lenni, hogy az eredményt a beutazó a beutazást követő 48 órán belül kézhez kapja. Magas fertőzöttségű területről, vagy vírusvariáns területről történő beutazás esetén a tesztelésre már a beutazást megelőzően sort kell keríteni (mintavétel max. 48 órával az utazás előtt).

A rizikóterületről beutazók közül a tesztkötelezettség alól mentesül az, aki

-           a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;

-           határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;

-           határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;

-           hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;

-           72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;

-           ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;

-           a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;

-           külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;

-           az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

 

magas fertőzöttségű területről beutazók közül mentesül a tesztkötelezettség alól aki

-           a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németországon átutazik;

-           határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodik Németországban;

-           hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;

-           nyomós ok esetén az illetékes hatóság által adott egyedi engedély alapján.

 

A vírusvariáns területről beutazók esetében nincs lehetőség a tesztkötelezettség alóli mentesítésre!

 

A fent említett mentesülés akkor érvényesíthető, ha a beutazó nem mutat fel a betegségre utaló tüneteket. A mentesség alapjául szolgáló körülményt hitelt érdemlő módon kell tudni igazolni.

 

Előzetes regisztráció

Minden beutazónak az utazást megelőzően on-line a www.einreiseanmeldung.de oldalon kell regisztrálni, a regisztrációs visszaigazolást az utazónak magánál kell tartania és azt az ellenőrző hatóságnak, vagy ha személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szolgáltatónak be kell mutatnia. Ha az elektronikus regisztrációra valamilyen okból nincs lehetőség, akkor egy pótregisztrációs lapot kell kitölteni (idegennyelvű részletes tájékoztatót és a kitöltendő nyomtatványt itt találja: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-aussteigekarte.html). Schengen-térségen belülről történő beutazásnál a pótregisztrációs lapot a beutazást követően a tartózkodási hely szerinti területileg illetékes hatóságnak, a Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében a határőrzést végző hatóságnak kell átadni, amely továbbítja azt az illetékes hatóságnak. Ha a beutazó, akinek csak pótregisztrációs lap kitöltésére volt lehetősége és utazásához személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a pótregisztrációs lapot Schengen-térségen belül történő utazás esetében átadja az utazási szolgáltatónak, Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében pedig a határellenőrzést végző hatóságnak. Az előzetes regisztráció alól mentesül aki

-           a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;

-           határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;

-           határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;

-           hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;

 

A magas fertőzöttségű területről beutazók esetében is érvényesülnek a fenti mentességek egy kivételével: a határon átnyúló személy-, vagy teherszállítást végző személyeknek is kell előzetesen regisztrálniuk. 

 

A vírusvariáns területről érkező beutazók esetében nincs lehetőség mentesítésre az előzetes regisztráció kötelessége alól!

 

A személyszállítással foglalkozó vállalkozások felelőssége

Ggondoskodni kell arról, hogy utasaik az RKI beutazási információs brossúrájához (https://www.rki.de/covid-19-bmg-merkblatt) hozzáférhessenek. A szolgáltatónak elindulás előtt a regisztrációs visszaigazolás, vagy pótregisztrációs lap meglétét, lehetőség szerint a tartalmát is ellenőriznie kell. A Schengen-térségen belül szolgáltató személyszállító vállalkozásnak a pótregisztrációs lapokat össze kell gyűjtenie és megérkezés után le kell adnia az illetékes német hatóságnak. Nem szállítható az a személy, aki nem rendelkezik regisztrációs visszaigazolással, vagy hiánymentesen kitöltött pótregisztrációs lappal, vagy az utazni szándékozó személy által bemutatott dokumentum valótlan adatot tartalmaz. Amennyiben a személyszállítással foglalkozó vállalkozás olyan rizikóterületről szállít személyeket Németországba, ahol különösen magas az aktuális fertőzési szám, vagy a koronavírus speciális mutációi elterjedtek, a teszteredmény meglétét is ellenőrizni kell. Amennyiben nincs lehetőség tesztelésre a rizikóterületen, a személyszállítással foglalkozó vállalkozás segítséget nyújthat a tesztelés elvégzéséhez. A személyszállítással foglalkozó vállalkozásnak a szállított személyek adatait 30 napig meg kell őrizniük, azokat a német illetékes hatóság felszólítására át kell adniuk. A személyszállítással foglalkozó vállalkozásoknak le kell adniuk az elérhetőségeiket az RKI intézetnek.

 

A német egészségügyi minisztérium magyar nyelvű tájékoztatóját az előzetes online regisztrációról (Kérdések és Válaszok) itt találják: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/DEA/HU_FAQ_DEA.pdf

 

FIGYELEM! A házi karanténra és annak idő előtti feloldására vonatkozó előírásokat továbbra is a tartományok szabályozzák, ezért részleteikben tartományonként eltérhetnek! Javasoljuk, utazás előtt tanulmányozzák a célállomás szerinti tartomány vonatkozó rendeletét.

 

Házi karantén

A házi karanténra, annak időtartamára és idő előtti feloldására vonatkozó előírásokat továbbra is a tartományok szabályozzák, ezért részleteikben tartományonként eltérhetnek! Javasoljuk, utazás előtt tanulmányozzák a célállomás szerinti tartomány vonatkozó rendeletét.

 

Jellemzően a rizikóterületről és a magas fertőzöttségű területről történő beutazást követően a lakóhelyre/tartózkodási helyre kell utazni és 10 napig házi karanténban kell tartózkodni. Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően koronavírusos tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelezni azt az illetékes egészségügyi hatóságnál. A karantén időtartama lerövidíthető, amennyiben a beutazó személy egy újabb negatív tesztet is produkál. A második tesztet leghamarabb a karantén megkezdését követő 5. napon lehet elvégeztetni. A teszt elvégzésére a beutazó elhagyhatja a karantént, de utána (az eredmény kézhezvételéig) vissza kell térni oda.

 

A vírusvariáns területről történő beutazás esetén a házi karantén időtartama 14 nap, amelynek lerövidítésére nincs lehetőség!

 

Rendkívüli esetekben (pl. hozzátartozó halálesete, temetés) karantén alóli mentesítést lehet kérelmezni a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóságtól.

 

A karanténszabályokat megszegők akár 25.000 EUR büntetéssel is számolhatnak.

 

Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelentkezni az illetékes egészségügyi hatóságnál.

 

Nagykövetségünk konzuli kerületéhez tíz tartomány tartozik. A fentebb bemutatott szabályok a szövetségi kormány által összeállított sarokpontok, a tartományi szabályozások egymástól eltérő módon rendelkezhetnek a részletekről.

 

Az egyes tartományok fertőzésvédelmi rendeletei megtalálhatók itt:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

A tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóság elérhetőségét itt kereshetik ki: https://tools.rki.de/PLZTool/.

 

Tranzitálás

A Magyarországról Ausztrián keresztül (Passau/Straubing és a Salzburg/Freilassing nemzetközi autópálya határátkelőhelyek használatával), vagy repülőgépen Németországba érkező utasok számára a tranzitálás jellemzően korlátozások nélkül lehetséges, de ehhez hitelt érdemlően igazolni kell a továbbutazási szándékot, pl. egy Németországon kívüli úticélra szóló repülő-, vagy vonatjeggyel, vagy gépkocsi-bérleti szerződéssel, majd Németország területét a lehető legrövidebb (ésszerű) időn belül el kell hagyni. A német-cseh határon jelenleg nem lehetséges a tranzitcélú beutazás a személyforgalomban.

 

Javasoljuk, látogasson el a Konzuli Szolgálat honlapjára is, ahol további utazási tanácsokat olvashat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 

További fertőzésvédelmi szabályok

Németországban higiéniai és kontaktus-korlátozási előírások vannak érvényben, amelyek tartományonként különbözőek lehetnek. A következő korlátozások jellemzően mindenhol érvényesek:

  • Egy háztartás tagjai egyszerre csak egy, másik háztartáshoz tartozó személlyel találkozhatnak.
  • Orvosi maszk (műtős, vagy FFP2-maszk) használata tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, hivatalokban kötelező.
  • Javasoljuk, ha nem családtagjaikkal utaznak együtt egy személyautóban, vagy kisbuszban, viseljenek az utazás teljes ideje alatt maszkot.
  • Üzletek zárva tartanak (kivétel: pl. élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak, benzinkutak).
  • Vendéglátóipari egységek (pl: éttermek, szórakozóhelyek), szabadidős tevékenységhez kötődő intézmények (pl. színházak, mozik, múzeumok) zárva tartanak.
  • Turisztikai jellegű elszállásolásra nincs lehetőség.

 

A járványügyi helyzettől függően a fentieken túlmutató helyi korlátozások is érvényben lehetnek (pl. kijárási korlátozások), ezért, kérjük, mindig tájékozódjanak a tervezett lakó-, vagy tartózkodási helyükön életbe léptetett tartományi és járási szabályozásról. Kérjük, utazás előtt tanulmányozzák a tervezett tartózkodási hely szerinti tartomány előírásait:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Hasznos linkek:

A szövetségi kormány hivatalos tájékoztatója a rizikóterületről történő beutazás feltételeiről: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-einreiseverordnung-1836284

 

A szövetségi belügyminisztérium oldala:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3

 

A Német Külügyi Hivatal által kiadott utazási tanácsok:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

 

Legfontosabb információk és naponta aktualizált esetszámok a közegészségügyi Robert Koch Intézet honlapján:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

 

Szövetségi Egészségügyi Minisztérium:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

 

Szövetségi Egészségügyi Tájékoztató Központ: www.infektionsschutz.de

 

Nagykövetségünk igyekszik minden beszerezhető és beérkező információt a magyar állampolgárok számára hozzáférhetővé tenni. A feltüntetett információk az érintett hatóságok, vagy gazdasági vállalkozások döntéseiből adódóan akár rövid határidőn belül módosulhatnak, ezért csak tájékoztató jellegűek!