Frissítve: 2020.11.07. 10:00

 

NÉMETORSZÁGBÓL MAGYARORSZÁG FELÉ IRÁNYULÓ UTAZÁS

Információ a MAGYARORSZÁGRA történő utazásról:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

Információ a határátkelőhelyek nyitvatartásáról:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI UTAZÁSOK: Korlátozás nélkül beutazhat annak a belföldi vagy külföldi gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egy mások államban bejegyzett további gazdasági társasággal az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. Az üzleti célú utazás tényét a beutazáskor valószínűsíteni kell.

ÜZLETI, VAGY GAZDASÁGI CÉLÚ UTAZÁSOK: Ha a magyar állampolgár üzleti, vagy gazdasági céllal utazik külföldre, és ezt a tényt visszautazáskor igazolja, akkor a kiutazást követően korlátozás nélkül visszatérhet Magyarországra. A nem magyar állampolgár, ha üzleti, vagy gazdasági céllal kíván beutazni Magyarországra és ezt a tényt beutazáskor igazolja, akkor korlátozás nélkül beutazhat Magyarországra.

FELMENTÉS A BEUTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK ALÓL: A nem magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási tilalom alól a magyar rendőrség adhat felmentést (de a felmentés nem vonatkozik a karantén-kötelezettségre). A kérelem a rendőrség honlapján feltüntetett módon nyújtható be (https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem).

MAGYARORSZÁGI TRANZIT: Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban tranzitálhat Magyarországon keresztül, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. További feltétel, hogy rendelkezzen a szükséges utazási dokumentumokkal, hitelt érdemlően igazolja a tranzitálási szándékot és biztosítva legyen a belépése Magyarországot elhagyva a következő országba. A Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által előre meghatározott útvonalon szabad közlekedni (ld. http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor), az előre meghatározott pihenőhelyeken szabad megállni és Magyarország területét a lehető leggyorsabban – de legfeljebb 24 óra alatt – el kell elhagyni.

Németországi tranzitálás Magyarország felé

A németországi nemzetközi repülőterekre az EU/Schengen térségen kívülről érkező járatok esetében változatlanul fennáll a beutazás/tranzitálás megszorító szabályozása. Magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás jogával rendelkező bármely uniós állampolgár az EU/Schengen térségen kívülről érkezve csak abban az esetben léphet be/tranzitálhat a frankfurti repülőtéren, ha hazájába vagy más EU-országban lévő vagy németországi lakhelyére tér haza. Turisztika célú belépések/tranzitálások változatlanul nem megengedettek. A lakhelyére való hazatérési szándék bizonyítására az utasnak be kell mutatnia a végig, magyarországi vagy más EU-országbeli lakhelyére szóló, előre megváltott repülőjegyet vagy vasúti jegyet vagy gépkocsibérleti szerződést. Amennyiben a lakhelye Németországban van, akkor ezt lakcímbejelentésével kell bizonyítania.

A nemzetközi légi- és buszközlekedés járatairól tájékozódjanak a közlekedési társaságok honlapján. Vasúton történő utazás megkezdése előtt tájékozódjon a Deutsche Bahn (www.bahn.de) és az ÖBB honlapján (www.oebb.at) is, mivel a német honlapon feltüntetett szerelvények közül nem mindegyik közlekedik ténylegesen.

 

MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS

FONTOS! A német Robert-Koch-Intézet 2020. november 1. 00:00 órai hatállyal rizikóterületté nyilvánította Magyarország teljes területét. A rizikóterületről beutazókkal szemben fertőzésvédelmi előírások vannak érvényben. Az előírások tartományonként eltérőek lehetnek, kérjük, előzetesen minden esetben tájékozódjanak a tartományi rendelkezésekről az illetékes egészségügyi hatóságnál!

November 8-ával kezdődően a következő karantén-szabályok vannak érvényben:

Főszabály szerint – a német Egészségügyi Minisztérium irányadó rendelkezése alapján – azon személyeknek, akik a Németországba utazást megelőző 10 napban rizikóterületen tartózkodtak, a beutazás előtt egy regisztrációs adatlapot kell kitölteniük a következő honlapon: https://www.einreiseanmeldung.de/. A regisztrációról kapott visszaigazolást a beutazónak az utazás során magával kell vinnie, azt a személyszállítást végző vállalkozás munkatársának, vagy a határellenőrzést végző hivatalnoknak felszólításra be kell mutatni. Amennyiben a regisztráció nem lehetséges az Interneten, a beutazás során kell kitölteni egy adatlapot és leadni a személyszállítást végző vállalkozás munkatársának, vagy a határellenőrzést végző hivatalnoknak.

Beutazást követően a lakóhelyre/tartózkodási helyre kell utazni és házi karanténba kell vonulni. Ha nem történt meg az előzetes regisztráció, akkor a beutazás tényéről értesíteni kell az illetékes egészségügyi hatóságot. A lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóság elérhetőségét itt találják: https://tools.rki.de/PLZTool/.

A rizikóterületről történő beutazást követően 10 napig kell házi karanténban tartózkodni. A karantén-szabályokat a tartományok saját hatáskörben állítják össze. Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően koronavírusos tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelezni azt az illetékes egészségügyi hatóságnál.

A karantén időtartama lerövidíthető, amennyiben a beutazó személy egy negatív PCR-tesztet produkál. A tesztet leghamarabb a karantén megkezdését követő 5 nap után lehet elvégeztetni. A teszt elvégzésére a beutazó elhagyhatja a karantént, de utána (az eredmény kézhezvételéig) vissza kell térni oda.

  • A németországi beutazási, és karanténrendelkezések aktuális szabályairól itt tájékozódhat:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468

  • A rizikóterületek listáját itt találja:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

Nagykövetségünk konzuli kerületéhez tíz tartomány tartozik. A fentebb bemutatott szabályok a szövetségi kormány által összeállított sarokpontok, a tartományi szabályozások egymástól eltérő módon rendelkezhetnek a részletekről. Az egyes tartományokban érvényes fertőzésvédelmi szabályokhoz vezető hivatkozások az utazási tanácsok végén találhatók.

A karanténszabályokat megszegők akár 25.000 EUR büntetéssel is számolhatnak.

Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelentkezni az illetékes egészségügyi hatóságnál.

Az átutazók mentesülnek a tesztelési és karanténkötelezettség alól.

Javasoljuk, látogasson el a Konzuli Szolgálat honlapjára is, ahol további utazási tanácsokat olvashat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

FIGYELEM! November 2-tól Németország teljes területén messzemenő korlátozásokat vezetnek be. A magánjellegű (főként turisztikai, családlátogatási célú) utazásoktól eltanácsolnak, szálláshelyeken ilyen jellegű elszállásolás nem lehetséges. Közterületen legfeljebb két különböző háztartás tagjai, összesen max. 10 fő tartózkodhat együtt. A kontakt-korlátozások megszegését a rendészeti hivatalok szankcionálják. A szabadidős tevékenységhez kötődő intézményeket (pl. mozik, színházak), vendéglátóipari egységeket (pl. éttermek, bárok, klubok) bezárják. A szabadidős rendezvényeket lemondják. Az egyes tartományok rendelkezései között lehetnek eltérések (pl. az utcai maszkviselés kapcsán). A német döntéshozók szándéka szerint a korlátozások november 30-ig lesznek érvényben.

Németország 2020. június 15-én megszüntette a járványügyi helyzettel kapcsolatos belső határellenőrzést minden szárazföldi határszakaszán, valamint a schengeni térségen belüli légiforgalomban. Így tehát Magyarország, a további EU-tagállamok, Izland, Norvégia, Liechtenstein, illetve az Egyesült Királyság és Svájc állampolgárai, valamint a szűkebb értelemben vett családtagjaik (házastárs, gyermek) beutazhatnak Németországba. Ugyanígy beutazhatnak továbbá azon harmadik országok állampolgárai is, akik a felsorolt államok valamelyikében állandó tartózkodásra jogosultak.

A német-osztrák határszakaszon továbbra is fennmarad az illegális migráció kiszűrését célzó szúrópróbaszerű ellenőrzés.

A Németországba repülőn, hajón, buszon és vasúton visszatérőknek újból „kiszállókártyát” kell kitölteni az elérhetőségekkel és tartózkodási adatokkal. Szúrópróbaszerű ellenőrzést végeznek a közúti és vasúti közlekedésben.

Eddigi tapasztalataink szerint nincs egységes értelmezése Németországban a március 23. óta érvényben lévő, a személyek közötti kötelező 1,5 méteres távolságtartásra vonatkozó rendelkezésnek a személyszállításban. Javasoljuk, ha nem családtagjaikkal utaznak együtt egy személyautóban, vagy kisbuszban, viseljenek az utazás teljes ideje alatt maszkot.

 

Nagykövetségünk igyekszik minden beszerezhető és beérkező információt a magyar állampolgárok számára hozzáférhetővé tenni. A feltüntetett információk az érintett hatóságok, vagy gazdasági vállalkozások döntéseiből adódóan akár rövid határidőn belül módosulhatnak, ezért csak tájékoztató jellegűek!

A tartományi szabályozásokhoz vezető hivatkozások:

1/ Berlin: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/  

2/ Brandenburg: https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv

3/ Bremen: https://www.gesetzblatt.bremen.de/

4/ Hamburg: https://www.luewu.de/gvbl/

5/ Niedersachsen: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

6/ Mecklenburg-Vorpommern: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus

7/ Thüringen: https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen

8/ Sachsen-Anhalt: https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/verordnungen-erlasse-und-empfehlungen/

9/ Sachsen: https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html  

10/ Schleswig-Holstein: https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Verordnung_Reiserueckkehrer.html;jsessionid=188C4F08171D86480798FCC3A3DAD883.delivery2-replication