Frissítve: 2021.07. 31. 16:00

 

NÉMETORSZÁGBÓL MAGYARORSZÁG FELÉ IRÁNYULÓ UTAZÁS

Információ a MAGYARORSZÁGRA történő utazásról:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a koronavirus@1818.hu címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók (ORFK): http://www.police.hu/hu/hataratlepessel-kapcsolatos-aktualis-informaciok  és érdeklődni lehet a koronavirus@bm.gov.hu címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

 

EGYES BEUTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK KÖNNYÍTÉSE: A beutazási korlátozások nem vonatkoznak arra a személyre, aki - a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve - a Horvát Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Szlovén Köztársaság területéről lép Magyarország területére. Ennek értelmében korlátozások nélkül lehet beutazni közúton, vagy vasúton az említett országokból, a repülőgépen utazókra az eddig is érvényes korlátozások vonatkoznak.

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY: Korlátozásoktól mentesen utazhat Magyarországra (repülőgépen is) az a személy, aki vagy egy magyar hatóság által kiállított védettségi igazolvánnyal, vagy egy olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. További információ itt található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-a-vedettsegi-igazolvannyal

EU DIGITÁLIS COVID IGAZOLVÁNY: a magyar védettségi igazolvánnyal egyenértékű jogokat biztosít a magyarországi beutazáskor és tartózkodáskor. Bővebb információ: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

A KÜLFÖLDÖN BEOLTOTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK Magyarországra történő beutazásával, illetve a számukra magyar védettségi igazolvány igénylésével kapcsolatban részletes leírást itt találhatnak: https://berlin.mfa.gov.hu/news/tajekoztatas-a-kuelfoeldoen-beoltott-magyar-allampolgarok-beutazasarol-a-magyar-vedettsegi-igazolvany-igenyleserol

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI UTAZÁSOK: Korlátozás nélkül beutazhat annak a belföldi vagy külföldi gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egy mások államban bejegyzett további gazdasági társasággal az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. Az üzleti célú utazás tényét a beutazáskor valószínűsíteni kell.

ÜZLETI, VAGY GAZDASÁGI CÉLÚ UTAZÁSOK: Ha a magyar állampolgár üzleti, vagy gazdasági céllal utazik külföldre, és ezt a tényt visszautazáskor igazolja, akkor a kiutazást követően korlátozás nélkül visszatérhet Magyarországra. A nem magyar állampolgár, ha üzleti, vagy gazdasági céllal kíván beutazni Magyarországra és ezt a tényt beutazáskor igazolja, akkor korlátozás nélkül beutazhat Magyarországra.

FELMENTÉS A BEUTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK ALÓL: A nem magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási tilalom alól a magyar rendőrség adhat felmentést (de a felmentés nem vonatkozik a karantén-kötelezettségre). A kérelem a rendőrség honlapján feltüntetett módon nyújtható be (https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem).

MAGYARORSZÁGI TRANZIT: Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban tranzitálhat Magyarországon keresztül, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. További feltétel, hogy rendelkezzen a szükséges utazási dokumentumokkal, hitelt érdemlően igazolja a tranzitálási szándékot és biztosítva legyen a belépése Magyarországot elhagyva a következő országba. A Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által előre meghatározott útvonalon szabad közlekedni (ld. http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor), az előre meghatározott pihenőhelyeken szabad megállni és Magyarország területét a lehető leggyorsabban – de legfeljebb 24 óra alatt – el kell elhagyni.

 

Tranzitálás Németországon keresztül Magyarország felé

A tranzitálás szempontjából (is) fontos, hogy a német hatóságok járványügyi besorolása alapján milyen kategóriába tartozik a kiindulási ország. A rizikóterületek három kategóriájából (rizikóterület – magas fertőzöttségű terület – vírusvariáns terület) a vírusvariáns területre vonatkoznak a legszigorúbb előírások, jelenleg ide tartozik pl. Portugália és az Orosz Föderáció (június 29. 00:00 órától), Nagy-Britannia, India, Brazília és több dél-afrikai ország. Rizikóterületek listája:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

 

A vírusvariáns területekkel kapcsolatban személyszállítási tilalom van érvényben, személyszállító járművek (pl. repülőgép, vonat) csak egyedi engedéllyel közelíthet meg németországi célállomást. Ezekről a területekről csak német állampolgárok, közvetlen hozzátartozójuk, illetve bejelentett németországi lakóhellyel rendelkező egyéb állampolgárok utazhatnak be. Kivételt képez az egészségügyi ellátószemélyzet, a mezőgazdaságban dolgozók, a teher- és áruszállítást biztosító személyzet, valamint sürgős humanitárius esetek (pl. családtag halálesete, felügyelet nélkül maradt kiskorú ellátása, sürgős gyógykezelés, az ENSZ, vagy az NAÜ munkatársa). A vírusvariáns területről beutazók abban az esetben tranzitálhatnak Németországon keresztül, ha nem hagyják el a nemzetközi tranzitzónát. Tehát ha a beutazó pl. Indiából, vagy egy dél-afrikai országból érkezik repülőn, akkor csak egy a Schengen-zónán kívüli országba utazhat tovább repülővel, Magyarországra nem. A Németországba beutazónak rendelkeznie kell egy a mintavétel időpontjától számított 48 óránál nem régebbi negatív COVID-teszttel (PCR, LAMP, TMA vagy meghatározott feltételeknek megfelelő antigén-teszt), azt már a beszállásnál be kell mutatni. Vírusvariáns területről beutazási vagy tranzitálási szándékkal Németországba utazni kívánó személyeknek javasoljuk a közvetlen egyeztetést a kiválasztott légitársasággal.

 

A németországi nemzetközi repülőterekre az EU/Schengen térségen kívülről érkező járatok esetében változatlanul fennáll a beutazás/tranzitálás megszorító szabályozása. Magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás jogával rendelkező bármely uniós állampolgár az EU/Schengen térségen kívülről érkezve csak abban az esetben léphet be/tranzitálhat egy német repülőtéren, ha hazájába vagy más EU-országban lévő vagy németországi lakhelyére tér haza. Turisztikai célú belépések/tranzitálások változatlanul nem megengedettek. A lakhelyére való hazatérési szándék bizonyítására az utasnak be kell mutatnia a végig, magyarországi vagy más EU-országbeli lakhelyére szóló, előre megváltott repülőjegyét vagy vasúti jegyét vagy gépkocsibérleti szerződését. Amennyiben a lakhelye Németországban van, akkor ezt lakcímbejelentésével kell bizonyítania és be kell tartania a vonatkozó beutazási szabályokat.

 

A nemzetközi légi- és buszközlekedés járatairól tájékozódjanak a közlekedési társaságok honlapján. Vasúton történő utazás megkezdése előtt tájékozódjon a Deutsche Bahn (www.bahn.de) és az ÖBB honlapján (www.oebb.at) is.

 

MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS

 

FIGYELEM! Augusztus 1-jétől minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező rendelkeznie a Németországba történő belépéskor a három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás oltottsági védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy honnan (rizikóterületről vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország területére.

 • A beutazás időpontjában 48 óránál nem régebbi in-vitro antigénteszt (tehát öntesztet nem fogadnak el), vagy 72 óránál nem régebbi, nukleinsav kimutatásán alapuló teszt (PCR, LAMP, TMA). Bővebb információt az elfogadott tesztekről itt talál: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
 • Igazolás oltottsági védelemről. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap  Emellett az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották a fent említett oltóanyagok valamelyikével. A Németországban engedélyezett oltóanyagok felsorolása megtalálható itt: https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=612784A4529661CA110AB1EB4E315B86.intranet222
 • Igazolás arról, hogy a beutazó felgyógyult a betegségből. A betegségből történt felgyógyulást egy 28 napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel lehet igazolni.

A fentebb felsorolt igazolás lehet papíralapon, vagy digitálisan kiállított német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelvű dokumentum. Az igazolás lehet EU digitális COVID igazolvány, amely a fentiek egyikét igazolja.

Bővebb információt a német szövetségi belügyminisztérium honlapján talál: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

Az UNIÓS COVID IGAZOLVÁNYRÓL bővebb információ: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

FONTOS! Az illetékes német hatóságok 2021. május 30. 00:00 órai hatállyal megszüntették Magyarország rizikóterületi besorolását. 

 

Fertőzésvédelmi szabályok

Németországban higiéniai és kontaktus-korlátozási előírások vannak érvényben, amelyek tartományonként különbözőek lehetnek. A következő korlátozások jellemzően mindenhol érvényesek:

 • Egy háztartás tagjai jellemzően csak korlátozott számú személlyel találkozhatnak. Kérjük, vegyék figyelembe a vonatkozó tartományi és járási szabályokat.
 • Orvosi maszk (műtős, vagy FFP2-maszk) használata tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, hivatalokban kötelező.
 • Javasoljuk, ha nem családtagjaikkal utaznak együtt egy személyautóban, vagy kisbuszban, viseljenek az utazás teljes ideje alatt maszkot.
 • Az üzletek nyitvatartása és a vásárlók fogadásának módja (pl. „click and meet”, előzetes igazolási kötelezettség) településenként változhat. A vásárlás jellemzően a fentebb leírt negatív teszt (antigén, vagy PCR), vagy az oltottsági védelmet, vagy a betegségből történt felgyógyulást igazoló dokumentum birtokában lehetséges.
 • Vendéglátóipari egységek (pl. éttermek, szórakozóhelyek), szabadidős tevékenységhez kötődő intézmények (pl. színházak, mozik, múzeumok) megnyitása településenként változhat. A szolgáltatások igénybe vétele jellemzően a fentebb leírt negatív teszt (antigén, vagy PCR), vagy az oltottsági védelmet, vagy a betegségből történt felgyógyulást igazoló dokumentum birtokában lehetséges.
 • Turisztikai jellegű elszállásolásra egyelőre nincs lehetőség.

 

A járványügyi helyzettől függően a fentieken túlmutató helyi korlátozások is érvényben lehetnek (pl. kijárási korlátozások), ezért, kérjük, mindig tájékozódjanak a tervezett tartózkodási helyükön életbe léptetett tartományi és járási szabályozásról. Kérjük, utazás előtt tanulmányozzák a tervezett tartózkodási hely szerinti tartomány előírásait:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Tranzitálás

A Magyarország felől érkező magyar állampolgárok alapvetően problémamentesen tranzitálhatnak (a repülőgéppel érkezőknek tekintettel kell lenni a fentebb említett igazolási kötelezettségre). Határellenőrzés a magyar állampolgárok által leggyakrabban használt határátkelő helyeken nincs, de szúrópróbaszerű mélységi ellenőrzés előfordulhat.

 

Javasoljuk, látogasson el a Konzuli Szolgálat honlapjára is, ahol további utazási tanácsokat olvashat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 

Rizikóterületek

A lentiekben megtalálhatják, tájékoztató jelleggel, a német beutazási szabályokat a rizikóterületekre vonatkozólag. A német hatóságok járványügyi szempontból három kategóriába sorolják be a világ országait:

 • rizikóterület (Risikogebiet)
 • magas fertőzöttségű terület, ahol kiemelkedően magas a fertőzések száma (Hochinzidenzgebiet)
 • vírusvariáns terület, ahol jelentős mértékben elterjedtek a vírusmutációk (Virusvariantengebiet)

 

A fentiek egyikébe sem sorolt országokból beutazók esetében nincs beutazási korlátozás, csak a repülőgépen történő beutazásra vonatkozó előírás, ld. fentebb.

 

Rizikóterületek listája:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

 

Igazolási kötelezettség beutazáskor

Annak a 6 évnél idősebb személynek, aki a beutazását megelőző 10 napon belül rizikóterületen tartózkodott, a beutazásakor, de legkésőbb azt követően 48 órán belül egy írásos vagy digitális teszteredménnyel kell rendelkeznie német, angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven (PCR-, LAMP-, TMA-, vagy a német hatóságok által elfogadott antigén-teszt; az elfogadott antigén-tesztek felsorolása itt: 

https://www.bfarm.de/EN/MedicalDevices/AntigenTests/_node.html;jsessionid=CEA21BB902284747359104627DAFF35A.2_cid344). A mintavételre külföldön antigén teszt esetében leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával, PCR-teszt esetében leghamarabb 72 órával kerülhet sor, belföldi mintavételnél arra kell tekintettel lenni, hogy az eredményt a beutazó a beutazást követő 48 órán belül kézhez kapja. Magas fertőzöttségű területről, vagy vírusvariáns területről történő beutazás esetén a tesztelésre már a beutazást megelőzően sort kell keríteni. A teszttel egyenértékű az oltottsági védelmet, vagy a betegségből történt felgyógyulást igazoló dokumentum (leírást ld. fentebb).

 

A rizikóterületről beutazók közül az igazolási kötelezettség alól mentesül az, aki

-           a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;

-           határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;

-           határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;

-           koronavírus-megbetegedés kezelése céljából utazik Németországba, mert a kezelés külföldön nem biztosítható;

-           72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;

-           ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;

-           a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;

-           külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;

-           az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

 

magas fertőzöttségű területről beutazók közül mentesül az igazolási kötelezettség alól aki

-           a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németországon átutazik;

-           határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodik Németországban;

-           nyomós ok esetén az illetékes hatóság által adott egyedi engedély alapján.

 

A vírusvariáns területről beutazók esetében nincs lehetőség az igazolási kötelezettség alóli mentesítésre!

 

A fent említett mentesülés akkor érvényesíthető, ha a beutazó nem mutat fel a betegségre utaló tüneteket. A mentesség alapjául szolgáló körülményt hitelt érdemlő módon kell tudni igazolni.

 

Előzetes regisztráció

Minden beutazónak az utazást megelőzően on-line a www.einreiseanmeldung.de oldalon kell regisztrálni, a regisztrációs visszaigazolást az utazónak magánál kell tartania és azt az ellenőrző hatóságnak, vagy ha személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szolgáltatónak be kell mutatnia. Ha az elektronikus regisztrációra valamilyen okból nincs lehetőség, akkor egy pótregisztrációs lapot kell kitölteni (idegennyelvű részletes tájékoztatót és a kitöltendő nyomtatványt itt találja: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-aussteigekarte.html). Schengen-térségen belülről történő beutazásnál a pótregisztrációs lapot a beutazást követően a tartózkodási hely szerinti területileg illetékes hatóságnak, a Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében a határőrzést végző hatóságnak kell átadni, amely továbbítja azt az illetékes hatóságnak. Ha a beutazó, akinek csak pótregisztrációs lap kitöltésére volt lehetősége és utazásához személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a pótregisztrációs lapot Schengen-térségen belül történő utazás esetében átadja az utazási szolgáltatónak, Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében pedig a határellenőrzést végző hatóságnak. Az előzetes regisztráció alól mentesül aki

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • koronavírus-megbetegedés kezelése céljából utazik Németországba, mert a kezelés külföldön nem biztosítható;
 • 72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;
 • ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;
 • a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;
 • külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;
 • az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

 

A magas fertőzöttségű területről beutazók esetében is érvényesülnek a fenti mentességek egy kivételével: a határon átnyúló személy-, vagy teherszállítást végző személyeknek is kell előzetesen regisztrálniuk. 

 

A vírusvariáns területről érkező beutazók esetében nincs lehetőség mentesítésre az előzetes regisztráció kötelessége alól!

 

A személyszállítással foglalkozó vállalkozások felelőssége

Gondoskodni kell arról, hogy utasaik az RKI beutazási információs brossúrájához (https://www.rki.de/covid-19-bmg-merkblatt) hozzáférhessenek. A szolgáltatónak elindulás előtt a regisztrációs visszaigazolás, vagy pótregisztrációs lap meglétét, lehetőség szerint a tartalmát is ellenőriznie kell. A Schengen-térségen belül szolgáltató személyszállító vállalkozásnak a pótregisztrációs lapokat össze kell gyűjtenie és megérkezés után le kell adnia az illetékes német hatóságnak. Nem szállítható az a személy, aki nem rendelkezik regisztrációs visszaigazolással, vagy hiánymentesen kitöltött pótregisztrációs lappal, vagy az utazni szándékozó személy által bemutatott dokumentum valótlan adatot tartalmaz. Amennyiben a személyszállítással foglalkozó vállalkozás olyan rizikóterületről szállít személyeket Németországba, ahol különösen magas az aktuális fertőzési szám, vagy a koronavírus speciális mutációi elterjedtek, a teszteredmény meglétét is ellenőrizni kell. Amennyiben nincs lehetőség tesztelésre a rizikóterületen, a személyszállítással foglalkozó vállalkozás segítséget nyújthat a tesztelés elvégzéséhez. A személyszállítással foglalkozó vállalkozásnak a szállított személyek adatait 30 napig meg kell őrizniük, azokat a német illetékes hatóság felszólítására át kell adniuk. A személyszállítással foglalkozó vállalkozásoknak le kell adniuk az elérhetőségeiket az RKI intézetnek.

 

A német egészségügyi minisztérium magyar nyelvű tájékoztatóját az előzetes online regisztrációról (Kérdések és Válaszok) itt találják: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/DEA/HU_FAQ_DEA.pdf

 

A házi karanténra és annak idő előtti feloldására vonatkozó előírásokat továbbra is a tartományok szabályozzák, ezért részleteikben tartományonként eltérhetnek! Javasoljuk, utazás előtt tanulmányozzák a célállomás szerinti tartomány vonatkozó rendeletét.

 

Házi karantén

2021. május 13. óta a szövetségi beutazási rendelet magában foglal egyes karanténszabályokat is. Eszerint a rizikóterületről és magas fertőzöttségű területről történő beutazást követően 10 napig, a vírusvariáns területről történő beutazás esetén 14 napig kell házi karanténban tartózkodni.

 

Rizikóterületről történő beutazás esetén egy negatív teszt, egy oltási igazolás, vagy egy gyógyultsági igazolás bemutatását követően a beutazó befejezheti a karantént. A nevezett dokumentumok egyikét az illetékes egészségügyi hatóságnak be kell mutatni, tehát nem elég rendelkezni vele, azt el is kell juttatni a hatósághoz. Ennek egyik lehetősége, hogy a beutazó már az előzetes regisztráció során feltölti a nevezett dokumentumot, ebben az esetben már a beutazást követően nem kell karanténba vonulni.

Rizikóterületről történő beutazás esetén mentesül a karantén alól:

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • koronavírus-megbetegedés kezelése céljából utazik Németországba, mert a kezelés külföldön nem biztosítható;
 • 72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;
 • ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;
 • a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;
 • külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;
 • az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

Emellett azok a személyek mentesülnek, akik teszttel rendelkeznek és

 • tevékenységük nélkülözhetetlen
  • az egészségügyi ellátórendszer működtetésénél,
  • a közrend fenntartásánál
  • a diplomáciai és konzuli kapcsolatok ápolásánál,
  • a jogszolgáltatás biztosításához,
  • a népképviselet, a kormányzás és a közigazgatás működtetéséhez,
  • az EU és a nemzetközi szervezetek működéséhez
 • közvetlen hozzátartozó meglátogatása, szülői felügyeleti, vagy láthatási jog gyakorlása
 • sürgős egészségügyi kezelés
 • gondozásra szoruló személy ellátása
 • igazoltan szakmai, vagy tanulmányi okból 5 napnál nem hosszabb időre utazik be
 • nemzetközi sportesemény akkreditált szervezője, vagy résztvevője
 • idénymunkások (a beutazásukat követő 10 nap során zárt csoportban csak a szállás és a munkahely között közlekednek és a munkaadó előzetesen bejelenti foglalkoztatásukat az illetékes hatóságnál)
 • az illetékes hatóság igazolt nyomós ok alapján felmentette.

 

A magas fertőzöttségű területről beutazóknak a beutazást követően házi karanténba kell vonulniuk, azt egy újabb teszteléssel leghamarabb a karantén 5. napján rövidíthetik le.

 

A vírusvariáns területről történő beutazás esetén a házi karantén időtartama 14 nap, amelynek lerövidítésére nincs lehetőség!

 

A tartományi fertőzésvédelmi rendeletek a fentiektől eltérő szabályokat is tartalmazhatnak. Kérjük, beutazás előtt tanulmányozzák a tervezett tartózkodási helyükön érvényes rendeletet.

 

Rendkívüli esetekben (pl. hozzátartozó halálesete, temetés) karantén alóli mentesítést lehet kérelmezni a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóságtól.

 

A karanténszabályokat megszegők akár 25.000 EUR büntetéssel is számolhatnak.

 

Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelentkezni az illetékes egészségügyi hatóságnál.

 

Nagykövetségünk konzuli kerületéhez tíz tartomány tartozik. A fentebb bemutatott szabályok a szövetségi kormány által összeállított sarokpontok, a tartományi szabályozások egymástól eltérő módon rendelkezhetnek a részletekről.

 

Az egyes tartományok fertőzésvédelmi rendeletei megtalálhatók itt:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

A tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóság elérhetőségét itt kereshetik ki: https://tools.rki.de/PLZTool/.

 

Hasznos linkek:

A szövetségi kormány hivatalos tájékoztatója a rizikóterületről történő beutazás feltételeiről: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-einreiseverordnung-1836284

 

A szövetségi belügyminisztérium oldala:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3

 

A Német Külügyi Hivatal által kiadott utazási tanácsok:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

 

Legfontosabb információk és naponta aktualizált esetszámok a közegészségügyi Robert Koch Intézet honlapján:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

 

Szövetségi Egészségügyi Minisztérium:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

 

Szövetségi Egészségügyi Tájékoztató Központ: www.infektionsschutz.de

 

Nagykövetségünk igyekszik minden beszerezhető és beérkező információt a magyar állampolgárok számára hozzáférhetővé tenni. A feltüntetett információk az érintett hatóságok, vagy gazdasági vállalkozások döntéseiből adódóan akár rövid határidőn belül módosulhatnak, ezért csak tájékoztató jellegűek!