Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélforgalom fokozatos újraindítása keretében nagykövetségünk is csatlakozott a Külgazdasági és Külügyminisztérium új időpontfoglalási rendszeréhez. Ennek megfelelően a 2020. június 15-ét követő időszakra az új rendszerben on-line lehet időpontot foglalni. Az időpont-foglaló honlap elérhetősége:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

A honlapon a korábbiakhoz hasonlóan lehet kiválasztani az ügyintézés helyszínét és az ügytípust, de kötelező megadni az ügyfél telefonszámát és email-címét, hogy változás esetén felvehessük a kapcsolatot az ügyféllel.

Június 15-ét követően a következő ügytípusokra lehet időpontot foglalni:

 • magánútlevél és/vagy személyazonosító igazolvány kérelem
 • születés/házasság/BÉT/haláleset hazai anyakönyvezése
 • hitelesítés (aláírás, másolat, fordítás)

Könnyítések a járványügyi helyzetre tekintettel:

 • Kiskorú gyermek okmánykérelme esetében elegendő az egyik (magyar állampolgárságú) szülő személyes jelenléte és a másik szülő két magyar tanú előtt tett, okmány kiállításáról szóló hozzájáruló nyilatkozata mintaszövege honlapunkról letölthető https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok;
 • Házasságban született gyermek születésének hazai anyakönyvezése esetében elegendő az egyik (magyar állampolgárságú) szülő személyes jelenléte és a másik szülő közjegyző előtt tett nyilatkozata (a kétnyelvű nyilatkozat mintaszövege honlapunkról letölthető https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok).
 • Házasság anyakönyvezése esetén elegendő az egyik (magyar állampolgárságú) fél jelenléte és a másik fél két magyar tanú előtt aláírt meghatalmazása a házasság anyakönyvezésére, illetve nyilatkozata a születendő gyermek családi nevére.

Személyes ügyfélfogadás általános rendje június 15-ét követően:

 • FONTOS: Időpont nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban beengedni az ügyféltérbe;
 • kérjük időben, lehetőség szerint 10 perccel az ügyintézés időpontját megelőzően érkezzenek meg, az 5 percet meghaladó késés esetén nem áll módunkban az ügyfelet fogadni (új időpont foglalása szükséges);
 • beengedés előre meghatározott időben van, várakozni – a kötelező távolságtartás betartásával – a konzulátus bejárata előtt, az utcán lehet;
 • az ügyfélfogadó térbe az ügyfelek csak maszkban léphetnek be (ennek hiányában az ügyfél nem léphet be a konzulátus épületébe, ügyintézés céljából új időpontot kell foglalnia);
 • az ügyfélfogadó térbe csak az ügyintézésben közvetlenül érintett ügyfelek léphetnek be (kísérő kizárólag akkor, ha azt hatósági érdek vagy egészségügyi szempont indokolja);
 • kérjük az ügyfélfogadó térvben az előírt higiéniai előírások fokozott betartását.

 

A következő konzuli szolgáltatások tekintetében, a megfelelő személyazonosítást követően, lehetőség van postai úton történő ügyintézésre:

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem,
 • családi állapot igazolása iránti kérelem,
 • anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
 • haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem,
 • másolat hitelesítése iránti kérelem,
 • hiteles fordítás és fordítás helyességének tanúsítása iránti kérelem.

A szükséges formanyomtatványok letölthetők honlapunkról, a kérelemhez csatolják igazolványuk (útlevél, személyi igazolvány) adatoldalának másolatát:

https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok

Postacímünk:          Botschaft von Ungarn

                                  Konsularabteilung

                                  Wilhelmstrasse 61

                                  10117 Berlin

 

Előreláthatólag 2020. augusztus 1-jét követően fogjuk bővíteni a konzuli szolgáltatások körét a következő ügytípusokkal:

 • állampolgársági ügyek,
 • egyszerűsített honosítás,
 • lakcímügyek,
 • okirat-beszerzés,
 • vízumkérelem.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Konzuli Osztály

Berlin