A Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Klebelsberg Kuno-ösztöndíj a külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődését, képzését, módszertani tudásának megosztását és fejlesztését, illetve szakmai párbeszédét támogatja és segíti elő. A program keretében a KKM Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztálya (MADIB) 2022-ben is megrendezi a többéves hagyományokra visszatekintő négynapos továbbképzését a nyugati diaszpórában és a Kárpát-medencei szórványban működő hétvégi és délutáni magyar iskolák tanárai számára. A VIII. Módszertani Konferencia a Hétvégi Magyar Iskolák számára c. szakmai esemény tervezett dátuma: 2022. november 10-13.


A MADIB egyik legfontosabb alapfeladata a külhoni önkéntes pedagógusok szakmai támogatása, hálózatosodásuk elősegítése. Ennek érdekében 2011 óta rendszeresen tartunk magyarországi és külföldi találkozókat az oktatási kérdések közös megvitatására, az összetartozás tudatának erősítésére. A hétvégi magyar iskolák pedagógusai önkéntes munkájukkal segítik a külhoni magyar közösségek megmaradását. A módszertani konferencia keretében meghirdetett programok évek óta támogatják tevékenységüket, törekvéseiket, fórumot biztosítva tapasztalataik átadására. A szoros együttműködés lehetővé teszi az igényeiknek megfelelő tananyagok készítését, továbbképzések szervezését.

A négynapos szakmai eseményre pályázat útján lehet jelentkezni, amelyet 2022. szeptember 19., déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) kell benyújtani elektronikusan a modszertani.konferencia@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ösztöndíjas keretszám: 40 fő.

A teljes pályázati felhívás megtalálható a Balassi képzések honlapján is:
https://balassischolarship.kormany.hu/a-kulfoldon-elo-magyarok-szemelyes-es-szakmai-kotodesenek-erositesere