ADALBERT ALAPÍTVÁNY

 

Nemzetközi Adalbert Díj az Európai Békéért, Szabadságért és Együttműködésért díjátadó ünnepség Prof. Dr. Peter Zajac (Pozsony) kitüntetett tiszteletére 2019. június 13-án a Prágai Várban

 

A krefeldi székhelyű Adalbert Alapítvány Dr. Peter Zajac (Pozsony) professzornak adományozza a 2019. évi Nemzetközi Adalbert Díjat az Európai Békéért, Szabadságért és Együttműködésért.

A díjat Milos Zeman a Cseh Köztársaság államfője ünnepélyes keretek között 2019. június 13-án nyújtja át a Prágai várban.

Ünnepi beszédet mond a Szlovák Köztársaság korábbi parlamenti elnöke, a szintén Adalbert Díjjal kitüntetett Dr. Frantisek Miklosko.

A díjátadó ünnepség zárásaként Dominik Duka bíboros, Prága érseke ünnepi főpapi misét celebrál.

Az Adalbert Alapítvány és az Adalbert Díj nevét a prágai Szent Adalbert (956-997) vértanú emlékére viseli, aki II. János Pál pápa szerint az Adalbert országokban kontinensünk patrónusaként az európai identitás és egység alapjait megalapozójának számít.

Az Adalbert Alapítvány az Adalbert Díjat rendszerint két évente adja át olyan személynek, aki magas színvonalon járul hozzá Európa hosszú távú egységéhez, és a nyugat- és közép-európai nemzetek szomszédsági kapcsolatainak ápolásához és elmélyítéséhez.

 

A díjjal korábban kitüntetettek:

Tadeusz Mazowiecki, Antal József, Frantisek Tomasek bíboros, Franz König bíboros, Vaclav Havel, Helmut Kohl, Frantisek Miklosko, Wladyslaw Bartoszewski, Göncz Árpád, Ján Carnogursky, Petr Pithart, Hanna Suchocka és Kónya Imre.

 

Krefeld, 2019. május 27.

 

 

ADALBERT-ALAPÍTVÁNY

 

Nemzetközi Adalbert-Díj

a Békéért, Szabadságért és Együttműködésért Európában

 

Díjazott 2019-ben

Prof. Dr. Peter Zajac

 

Professzor Dr. Peter Zajac szlovák és német nyelvészetet tanult a pozsonyi Comenius Egyetemen, valamint germanisztikát a tübingeni Eberhard-Karls Egyetemen. Ezután lektorként dolgozott a „Smena” kiadónál, egyetemi oktatóként a nyitrai Pedagógiai Karon, tudományos munkatársként a Szlovák Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében, valamint 1990-től 1998-ig a Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalom Intézetének igazgatójaként. 1996-tól 2011-ig a berlini Humboldt Egyetem Nyugatszláv Irodalom és Kultúra professzora volt a Szlávisztika Intézetben; 2011-től ugyanitt professzor emeritus. Jelenleg irodalomtudósként dolgozik a pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalom Intézetében.

1968 és 1972 között együtt dolgozott a „Mladá Tvorba” (Fiatal Alkotás), „Slovenské Pohlady” (Szlovák Nézőpont), és a „Rhomboid” irodalmi lapokkal, amelyek a szabad kultúra harcosai voltak Csehszlovákiában. Ezért 1970-ben a Mladá Tvorbát a kommunisták betiltották. 1972-ben ideológiai okokból elhagyta a Smena kiadót. A nyolcvanas évek második felében Moravany-ban megszervezte a fiatal szlovák és cseh kultúra- és irodalomtudósok találkozóját, amely 1987-ben a civilizációs átmenetek témájával, 1989-ben a cseh és szlovák irodalom dezintegrációjával és reintegrációjával foglalkozott. 1988 és 1992 között Peter Zajac tagja volt a Slovenske Pohlady újság szerkesztőbizottságának, amely a kommunista évek után újra szabad teret biztosított a szlovák irodalom és kultúra számára. 1989 szeptemberében alapító tagja, majd novembertől az első elnöke lett a szlovák P.E.N. Központnak. Ezzel egyidőben sokat tett azért, hogy az utolsó szlovák politikai foglyokat, a „pozsonyi ötök” tagjait, is kiengedjék. 1989 novemberében alapító tagja volt a VPN (Nyilvánosság az erőszak ellen) polgárjogi mozgalomnak, amely a cseh Polgári Fórum testvérszervezete lett. Később vezető személyiségévé vált a „Bársonyos Forradalomnak” Szlovákiában. A kommunizmus bukása után a demokrácia élharcosa lett, és küzdött a nacionalizmus, valamint Vladimir Meciar hatalmi visszaélései ellen.

Peter Zajac 1998-2002 között a Demokrata Párt (DS) elnökhelyettese, 2009-2012 között a Konzervatív Polgári Párt (OKS) elnöke volt. Az 1998-2001 és 2012-2012 években parlamenti képviselő volt a Szlovák Köztársaság nemzettanácsában. 2000 óta a „Milan Rastislav Stefanik” Konzervatív Intézet, 1995 óta pedig a Dominik-Tatarka Díj zsűrijének elnöke. Évek óta rendszeresen ír a „Tyzden” (Hét) című hetilapba. Összesen 15 irodalomtudományi, művészettörténeti és esszémonográfia szerzője. Megjelent gyermekkönyve is, négy szakkönyvét kiadták német, magyar és szerb nyelven is.