15 Jun

A tegnapi nap folyamán Martin Schäfer, a Németországi Szövetségi Külügyi Hivatal szóvivője nyilatkozott a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló magyar törvény kapcsán. Dr. Györkös Péter nagykövet válaszlevelét alább olvashatják teljes tartalmában. A levél aláírt példánya innen le is tölthető. 


Martin Schäfer úr részére

Szóvivő

Németországi Szövetségi Külügyi Hivatal

 

Berlin

 

Tisztelt Szóvivő Úr!

Tegnap a szövetségi kormány sajtótájékoztatóján a külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvény kapcsán tett nyilatkozata jelentős figyelmet váltott ki hazámban, és értelemszerűen fontos eleme a magyar-német kapcsolatoknak is. Miután ezt követően alkalmam volt a tájékoztató leiratát elolvasni, élni kívánok az Ön által említett kritikus dialógus lehetőségével. Kiindulási pontom, hogy a Szövetségi Külügyminisztérium minden esetben fontos szerepet szán az átfogó, objektív, kiegyensúlyozott és adott helyzetben fair állásfoglalásnak, így bízom abban, hogy az alábbiak hozzájárulnak az esetenként töredezettnek tűnő összkép összeállításához.

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma összeállított egy, a téma fontosabb elemeire fókuszáló anyagot, amely reményeim szerint hasznos lehet az Ön és munkatársai számára is, már csak azon oknál fogva is, mert a német híradásokban, kommentárokban, állásfoglalásokban néhány elem nem feltétlenül elégíti ki a kiegyensúlyozottság és tényszerűség kritériumait, vagy egyszerűen meg sem jelenik. A nevezett anyagot levelemhez mellékelem, de egyúttal néhány főbb elemet külön is hangsúlyozni kívánok:

Magyarország Kormánya kezdettől fogva kiemelt jelentőséget tulajdonít a Velencei Bizottsággal folytatott együttműködésnek. A Magyar Országgyűlés a Velencei Bizottság kérésének eleget téve elhalasztotta a szavazást, bevárta a Bizottság előzetes véleményét, a Bizottság jelentéstevőit magas szinten fogadtuk konzultációra, és az igazságügyi miniszter holnap személyesen vesz részt a Bizottság ülésén.

A Velencei Bizottság már egy korábbi szakaszban legitim célnak nevezte a transzparencia megteremtésére vonatkozó szándékot, ami – sajnálatos, de nem feltétlenül meglepő módon – semmiféle német állásfoglalásban, híradásban nem jelenik meg. (The Venice Commission acknowledges that the Draft Law on the Transparency of Organisations Receiving Support from Abroad pursues the legitimate aim of ensuring transparency of civil society organisations.)

Végezetül még azt is kiemelem, hogy az elhangzott állítással szemben, és ahogy az a mellékelt anyagból is kitűnik, a magyar jogalkotó a Velencei Bizottság legfőbb ajánlásait elfogadta, azokat a törvény záró szavazása során figyelembe vette.

Tekintettel arra, hogy az Ön állásfoglalása nyilvános volt, tájékoztatom, hogy levelemet közzé teszem Nagykövetségünk honlapján is.

A magam részéről továbbra is állok az Ön, és a Szövetségi Külügyminisztérium minden illetékes, vagy érdeklődő vezetőjének, munkatársának rendelkezésére. A kritikus dialógus intenzív folytatását magam is alapvető szükségszerűségnek tartom, mind a fenti, mind a nyilatkozatában megjelenő más, politikai természetű kérdések tekintetében is.

 

Berlin, 2017. június 15.

Üdvözlettel: Dr. Györkös Péter