Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Magyarország berlini nagykövetségének Konzuli Osztálya az ügyfélfogadás során a berlini tartományi fertőzésvédelmi rendelet rendelkezéseit alkalmazza, ezért 2021. december 13-ával kezdődően a konzuli ügyfélváróba az időpontot foglalt ügyfelek csak a következő dokumentumok valamelyikének birtokában léphetnek be (ún. 3G-szabályozás): 

Oltottsági igazolás (német hatóság által kiállított igazolás vagy EU Covid-igazolás, vagy magyar védettségi igazolvány, vagy oltási könyv, az utolsó dózis beadásának napja óta eltelt legalább 14 nap) vagy

felgyógyultsági igazolás (egy 28 napnál régebbi, de 6 hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszt) vagy

negatív teszteredmény (a mintavétel időpontjától számított 48 óránál nem régebbi PCR-teszt, vagy a mintavétel időpontjától számított 24 óránál nem régebbi antigén gyorsteszt, öntesztet nem fogadunk el).

A fenti igazolás lehet magyar, német, vagy angol nyelvű, kinyomtatott, vagy digitális formátumú. Kérjük, az igazolást a belépésnél kérés nélkül, egy fényképes igazolvánnyal együtt szíveskedjenek felmutatni. A bajba jutott, soron kívüli ügyintézést igénylő ügyfelek esetében a 3G-szabály felfüggesztésre kerül. A 3G-szabály alkalmazásának időtartama a berlini tartományi hatóságok előírásaitól függően alakul. 

Köszönjük megértésüket!

Konzuli Osztály

Berlin