Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Magyarország berlini nagykövetségének Konzuli Osztálya az ügyfélfogadás során a berlini tartományi fertőzésvédelmi rendelet rendelkezéseit alkalmazza, ezért

2021. december 13-ával kezdődően

a konzuli ügyfélváróba az időpontot foglalt ügyfelek csak a következő dokumentumok valamelyikének birtokában léphetnek be (ún. 3G-szabályozás):

 • oltottsági igazolás (német hatóság által kiállított igazolás, vagy EU Covid-igazolás, vagy magyar védettségi igazolvány, vagy oltási könyv, az utolsó dózis beadásának napja óta eltelt legalább 14 nap), vagy
 • felgyógyultsági igazolás (egy 28 napnál régebbi, de 6 hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszt), vagy
 • egy negatív teszteredmény (a mintavétel időpontjától számított 48 óránál nem régebbi PCR-teszt, vagy a mintavétel időpontjától számított 24 óránál nem régebbi antigén gyorsteszt, öntesztet nem fogadunk el).

A fenti igazolás lehet magyar, vagy német, vagy angol nyelvű, kinyomtatott, vagy digitális formátumú. Kérjük, az igazolást a belépésnél kérés nélkül, egy fényképes igazolvánnyal együtt szíveskedjenek felmutatni.

A bajba jutott, soron kívüli ügyintézést igénylő ügyfelek esetében a 3G-szabály felfüggesztésre kerül.

A 3G-szabály alkalmazásának időtartama a berlini tartományi hatóságok előírásaitól függően alakul.

Köszönjük megértésüket!

__________________________________________________________________________________________

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy személyes ügyintézéshez on-line kell időpontot foglalni. Az időpont-foglaló honlap elérhetősége:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

A honlapon a korábbiakhoz hasonlóan lehet kiválasztani az ügyintézés helyszínét és az ügytípust, de kötelező megadni az ügyfél telefonszámát és email-címét, hogy változás esetén felvehessük a kapcsolatot az ügyféllel.

A következő ügytípusokra lehet időpontot foglalni:

 • magánútlevél és/vagy személyazonosító igazolvány kérelem
 • születés/házasság/BÉT/haláleset hazai anyakönyvezése
 • hitelesítés (aláírás, másolat, fordítás)
 • állampolgársági ügyek,
 • egyszerűsített honosítás,
 • lakcímügyek,
 • okirat-beszerzés,
 • vízumkérelem.

A következő konzuli szolgáltatások tekintetében, a megfelelő személyazonosítást követően, lehetőség van postai úton történő ügyintézésre:

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem,
 • családi állapot igazolása iránti kérelem,
 • anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
 • haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem,
 • másolat hitelesítése iránti kérelem,
 • hiteles fordítás és fordítás helyességének tanúsítása iránti kérelem.

A szükséges formanyomtatványok letölthetők honlapunkról:

https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok

A kérelemhez csatolják fényképes igazolványuk (útlevél, személyi igazolvány) adatoldalának másolatát.

Postacímünk:       Botschaft von Ungarn

  Konsularabteilung

        Wilhelmstrasse 61

 10117 Berlin

 

Könnyítések a járványügyi helyzetre tekintettel:

 • Kiskorú gyermek okmánykérelme esetében elegendő az egyik (magyar állampolgárságú) szülő személyes jelenléte és a másik szülő két magyar tanú előtt tett, okmány kiállításáról szóló hozzájáruló nyilatkozata mintaszövege honlapunkról letölthető https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok;
 • Házasságban született gyermek születésének hazai anyakönyvezése esetében elegendő az egyik (magyar állampolgárságú) szülő személyes jelenléte és a másik szülő közjegyző előtt tett nyilatkozata (a kétnyelvű nyilatkozat mintaszövege honlapunkról letölthető https://berlin.mfa.gov.hu/page/uj-nyomtatvanyok).
 • Házasság anyakönyvezése esetén elegendő az egyik (magyar állampolgárságú) fél jelenléte és a másik fél két magyar tanú előtt aláírt meghatalmazása a házasság anyakönyvezésére, illetve nyilatkozata a születendő gyermek családi nevére.

Személyes ügyfélfogadás általános rendje:

 • FONTOS: Időpont nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban beengedni az ügyféltérbe;
 • kérjük időben, lehetőség szerint 10 perccel az ügyintézés időpontját megelőzően érkezzenek meg, az 5 percet meghaladó késés esetén nem áll módunkban az ügyfelet fogadni (új időpont foglalása szükséges);
 • az ügyfélfogadó térbe az ügyfelek csak maszkban léphetnek be (ennek hiányában az ügyfél nem léphet be a konzulátus épületébe, ügyintézés céljából új időpontot kell foglalnia);
 • az ügyfélfogadó térbe csak az ügyintézésben közvetlenül érintett ügyfelek léphetnek be (kísérő kizárólag akkor, ha azt hatósági érdek vagy egészségügyi szempont indokolja);
 • kérjük az ügyfélfogadó térvben a higiéniai előírások fokozott betartását.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a járványügyi helyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések eredményeképp egyes ügytípusoknál időpontot csak jelentősen megnövekedett várakozási idővel lehet foglalni. Rendszeresen előfordul, hogy előre lefoglalt időpontot törölnek ügyfelek, ezért javasoljuk, az időpontot kereső ügyfelek próbálkozzanak többször is, mert lehetőség nyílhat arra, hogy egy felszabaduló időpontot lefoglaljanak. Ezzel összefüggésben kérjük azon ügyfeleinket, akik egy lefoglalt időpontot nem tudnak, vagy már nem akarnak igénybe venni, szíveskedjenek a foglalásukat az időpontfoglaló rendszerben is törölni, így megadva a lehetőséget más ügyfelek számára egy időpont lefoglalásához.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Konzuli Osztály

Berlin